1520 100 Banner

Zelfsturende teams

Zoek je naar manieren om je organisatie anders te besturen? Minder top down? Meer horizontaal en gelijkwaardig? Meer ruimte en eigenaarschap bij de professionals? Of, zoals het ook wel genoemd wordt, wil je meer Rijnlands werken?

De afgelopen jaren hebben we tientallen organisaties begeleid bij hun zoektocht naar andere besturingsvormen, naar het werken met zelfsturende, zelforganiserende, zelfstandige, of resultaatverantwoordelijke teams. Niet als hype of ideologie, maar door goed te kijken naar wat past bij de organisatie. Wat zijn de kansen en dilemma’s voor deze organisatie? Wat vraagt het primair proces aan begeleiding? Wat past bij de ontwikkelingsfase van de organisatie?

We adviseren bij het formuleren van de visie, de uitgangspunten en de vorm. We begeleiden als projectleider het hele proces van ontwerp tot en met implementatie. We ondersteunen de organisatie bij het aanpassen van werkprocessen en instrumenten. We trainen leidinggevenden, teamcoaches en ondersteunende diensten in hun nieuwe rol. We coachen teams bij het worden van een krachtig en effectief team.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie nieuws: ons vacature overzicht oktober 2020

Ons werving & selectie nieuws ten tijde van de tweede Corona golf met aangescherpte maatregelen. Het zijn en blijven spannende tijden en ons hart gaat…

ingrid