marike
Michelle
Watze met & teken
francine
nicoline

Coaching

Mensen komen met een verscheidenheid aan coachingsvragen bij ons.
Er zijn bestuurders die op een regelmatige basis willen reflecteren op hun functioneren en op vraagstukken die ze in de praktijk tegenkomen. Managers, die hun leiderschapsvaardigheden, of hun timemanagement willen verbeteren. Medewerkers, die willen groeien in autonomie, of in sensitiviteit.

Onze aanpak varieert evenzeer. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat we een combinatie nastreven van diepgang en actiegerichtheid. Samen met de coachee brengen we onderliggende remmende patronen en defensiemechanismen in kaart en zoeken we naar effectieve en concrete verbetermogelijkheden in de dagelijkse werkpraktijk. Veelal onbewust slachtofferschap ("Ik ben nu eenmaal zo", "Het is een moeilijke situatie") buigen we om naar geloof in eigen autonomie en eigen mogelijkheden. Om de actiegerichtheid hoog te houden beperken we een coachingstraject meestal tot maximaal 5 gesprekken.


Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Jaarprogramma Impact maken als bestuurder

Afgelopen jaar zijn we gestart met de jaarprogramma's Impact maken als bestuurder.

sophie