crista
  • 25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 7

25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 7

Hay Vullinghs – Vice Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Anton Constandse en Voorzitter van de Financiële Commissie:

 foto Hay Vullinghs Anton constandse4 

“Vorig jaar zijn wij de procedure gestart voor de invulling van de vacature lid Raad van Toezicht van Stichting Anton Constandse met profiel Financiën en Vastgoed. De vacature was ontstaan vanwege het verstrijken van de termijn van een van de leden. Aan de hand van een shortlist hebben wij een paar bureaus gevraagd of zij ons zouden kunnen ondersteunen en adviseren bij de werving & selectie. Bosman & Vos, in de persoon van Crista Vonkeman, kwam daarbij als professioneel, ter zake deskundig maar zeker ook met gevoel voor de menselijke maat als beste naar voren.

In het daaropvolgende wervings- en selectieproces werd dat beeld telkens weer opnieuw bevestigd. Op een resolute edoch prettige manier heeft Crista ons – de selectiecommissie – door het proces geloodst. Daarbij wist zij ook nog eens - niet geheel onbelangrijk – uit een longlist van belangstellenden 5 voortreffelijke kandidaten aan ons te presenteren en waaruit wij uiteindelijk de in onze ogen meest passende kandidaat konden selecteren. Daarmee werd een heel professioneel maar ook plezierig proces succesvol afgerond”.

René van Dijk – Lid Raad van Toezicht van Stichting Anton Constandse:

portretfoto AC Rene van Dijk3

“Na terugkomst van een lange vakantiereis wilde ik als toezichthouder aan de slag in de zorgsector. Een vacature bij Stichting Anton Constandse bracht mij in contact met Crista Vonkeman, partner van Bosman & Vos. Opvallend aan ons kennismakingsgesprek was, dat het een echt tweegesprek werd in een ongedwongen setting. Zo vertelde Crista enthousiast over haar ambities om meerwaarde te willen creëren voor organisaties. Door haar aanpak ontstond op een bijna natuurlijke wijze over en weer een beeld van de passendheid van de vacature.

Toen ik vervolgens werd uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Stichting Anton Constandse heb ik mij verder verdiept in deze organisatie. Daarbij was de begeleiding door Crista ook in deze fase plezierig en adequaat. Zowel in de voorbereidende sfeer alsook evaluerend werd de gesprekscyclus door ons besproken. Uiteindelijk ben ik op 1 januari jl. als toezichthouder gestart bij een organisatie die mij mede door de gesprekken met Crista al goed bekend is.

Door deze positieve ervaring onderschrijf ik dan ook het motto van Bosman & Vos: “Gevoel voor mensen en verstand van organisaties”.

SAC Logo + Beeldmerk2

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 6

Debbie Kwakkelstein – senior personeelsadviseur bij Xtra - vertelt over haar ervaringen tijdens de wervingsprocedure van een strategisch HR business partner:“Bosman & Vos heeft ons…