ingrid
  • 25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 8

25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 8

Nico de Pijper - bestuurder van stichting Zorgwaard:

“Zorgwaard is een fusieorganisatie die in 2010 is ontstaan vanuit twee lokale verzorgings- en verpleeghuizen. Een lokaal georiënteerde organisatie die haar kernwaarden 'betrokken, deskundig en nabij' in de dagelijkse praktijk handen en voeten geeft met ongeveer 1.300 medewerkers en 1.100 vrijwilligers.

Vanuit de Governancecode Zorg is de zittingstermijn van toezichthouders gemaximeerd op acht jaar. Voor Zorgwaard betekende dit dat eind 2018 drie van de vijf toezichthouders afscheid zouden nemen. Zeker gelet op de complexiteit van de zorgsector is het geen sinecure wanneer een meerderheid van de toezichthouders gelijktijdig vertrekt.

Gezien de omvang van de vraag en de verschillende profielen sprak de Raad van Toezicht van Zorgwaard de wens uit zich bij deze zoektocht te laten begeleiden door een professioneel bureau. Een marktscan werd uitgezet en collega's in de directe omgeving werd gevraagd naar hun ervaringen met de werving van toezichthouders. Daarbij kwam de naam Bosman & Vos al snel bovendrijven.

Omdat een dergelijk proces geen bureau- maar mensenwerk is, was het voor ons belangrijk met wie wij vanuit Bosman & Vos dit proces zouden ingaan. Ons eerste gesprek met Ingrid Venekamp was direct een schot in de roos: professioneel, scherp, flexibel en niet te vergeten gericht vanuit de vraag van de klant.

Omdat het ging om werving van drie nieuwe leden was het proces intensief. Op advies van Ingrid werd ervoor gekozen om het tijdspad kort te houden zodat we in een aantal sessies kort na elkaar, een helder beeld hadden van de geselecteerde kandidaten.

De drie nieuwe leden zijn in september 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht en samen met de andere twee leden vormen zij inmiddels een goed team. De leden van de Raad zijn complementair aan elkaar en zowel als team als individueel zijn zij van grote waarde voor mij als bestuurder.

Zowel over het wervingsproces als over het uiteindelijke resultaat zijn wij als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur uitermate tevreden, en dat is vooral een compliment aan Ingrid Venekamp van Bosman & Vos.

Eind 2019 ontstaat opnieuw een vacature binnen de Raad van Toezicht en er is geen enkele discussie over met wie wij dit proces het liefste willen ingaan. Dus Ingrid, reserveer alvast maar voldoende tijd in je agenda!”

logo zorgwaard definitief

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Training teamcoaching opnieuw gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer 9!

Na de zomer start onze 6-daagse training teamcoaching. U kunt zich hier inschrijven. Onlangs is er weer een training afgerond. Deze is opnieuw gewaardeerd met…

Watze met & teken