Angelique
Francine
Daniël & Gerard
Ingrid & Crista
Nicoline
Paul & Watze
Paul & Pim
Gerard Bosman

Een geslaagde bemiddeling bij Combiwel

Aan het woord de klant, Margot Kijlstra, bestuursadviseur en een bemiddelde kandidaat, Jannie Smit, over haar nieuwe baan als regiomanager bij Combiwel.

Pim Lameris

Zorg en opvang in de voorschoolse situatie

Het regeerakkoord van het huidige kabinet geeft aan hoe belangrijk de overheid het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen vindt.

Voornemens uit het akkoord:

  • Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).
  • Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.

Bosman & Vos heeft de afgelopen jaren een aantal gemeenten geadviseerd hoe het voorschools aanbod zo kan worden ingericht dat de sluitende aanpak kan worden gegarandeerd, waarbij de gemeentebegroting niet extra belast wordt en bezuinigingen mogelijk zijn.

Wat we schrijven …

25 bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 19

Perfecte match in bemiddeling tot directeur-bestuurder Wasko.

Nicoline