Angelique
Francine
Daniël & Gerard
Ingrid & Crista
Nicoline
Paul & Watze
Paul & Pim
Watze Hepkema

Teamontwikkeling

Wat maakt Barcelona een beter team dan Real Madrid, dat een veel ruimer budget heeft om duurdere spelers aan te trekken? Wat maakt dat een managementteam “in flow” is, geïnspireerd, slagvaardig en effectief?

Hekon Pasman

De JGZ transformeert

De Jeugdgezondheidszorg verkeert in meerdere opzichten in een transformatieproces. Van een klassieke, aanbodgerichte werksoort met een gestandaardiseerd takenpakket in relatieve autonomie, moet ze zich ontwikkelen tot een dienstverlener die maatwerk levert in specifieke omstandigheden  en daarbij acteert in een partnerstructuur met andere dienstverleners.

Pim Lameris

De organisatie om!

Een grote GGD in Nederland is begin 2010 een transitietraject gestart voor de afdeling JGZ, waarin ze een fundamentele vernieuwing beoogt van haar rol in de publieke zorg voor de jeugd en daarop haar organisatie wil aanpassen.

Wat we schrijven …

25 bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 17

Begin 2017 heeft Bosman & Vos Helma Engels bemiddeld voor de interimopdracht van bestuurssecretaris bij HVO-Querido in Amsterdam. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Ingrid