ingrid
  • Aanmelden Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden

Aanmelden Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden

In het najaar (waarschijnlijk in oktober) organiseren wij voor onze relaties, die nu of in het verleden een toezichthoudende rol in het sociaal domein hebben vervuld, een bijeenkomst, waarbij de vraagstukken die staan beschreven in het artikel Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden in roerige tijden centraal staan.

Door uw gegevens hier achter te laten kunt u uw interesse in deze bijeenkomst alvast kenbaar maken. We starten de bijeenkomst om 16:00 uur en ronden uiterlijk om 20:00 uur af. De overige details van het programma (datum, locatie en precieze tijdstippen) volgen na de zomer.

Voor vragen kunt u bellen met Gerard Bosman (0624589667) of met Ingrid Venekamp (0651310950).

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Scheiden wonen en zorg

Allang bestond de wens om binnen de AWBZ de financiering van wonen en zorg te scheiden. In eerste instantie ging het alleen om het scheiden van de financiering voor wonen en zorg, maar vanaf vorig jaar gaat het om het schrappen van ZZP’s. In het begrotingsakkoord 2013 is besloten om nieuwe cliënten, die voorheen een indicatie zouden hebben ontvangen voor VV 1 t/m 3 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1b/c t/m 3b/c (sector geestelijke gezondheidszorg), VG 1 t/m 3 (verstandelijk gehandicapten) of LVG 1 t/m 2 (jeugdig licht verstandelijk gehandicapten) een indicatie voor extramurale zorg te geven. Inmiddels zijn over de extramuralisering nieuwe voornemens bekend gemaakt.

Pim