select nicoline francine ingrid
  • Als manager kinderopvang werken in een nieuw centrum

Als manager kinderopvang werken in een nieuw centrum

Sinds begin mei ben ik als interim-manager kinderopvang werkzaam bij De blauwe takin, één van de vestigingen van SKON, werkmaatschappij van Kinderopvang Nederland.

De naam blauwe takin was voor mij een nieuwe. Niet het blauwe, want alle vestigingen van SKON hebben blauw voor een dierennaam staan. Maar wat is nu een takin? Nu, dat is een soort os, die voornamelijk leeft in de landen rond de Himalaya. Kenmerken zijn: hij heeft een grote kop met een lange snuit en grote ogen.

Groot: De vestiging is inderdaad groot te noemen met 100 kindplaatsen in de buitenschoolse opvang en 96 plaatsen in de dagopvang, verspreid over 8, respectievelijk 11 groepen. Het gemiddelde van de groepen is klein. De reden hiervoor ligt in het feit dat het kinderverblijf bestaat uit twee blokken van elk vier woningen, die parallel aan elkaar liggen. Daarmee wordt het huiselijke karakter, waarin kinderen worden opgevangen, benadrukt.

Lange snuit: Inmiddels werk ik zes weken op de takin en er is meer dan genoeg te doen. Om allerlei redenen moeten zaken soms nog opgezet worden, andere dingen lopen goed. Het belangrijkste is dat er een (grote) groep enthousiaste medewerkers rondloopt, die begaan zijn met kinderen en hun ouders. Aan mij de taak om dit, samen met mijn collega, in goede banen te leiden.

Grote ogen: die heb ik nodig om alles goed te kunnen zien en op te pakken in alle acht de huizen. Ik loop heel wat deuren in en uit en trappen op en af in de huizen.

De komende maanden zal aandacht besteed worden aan de basiswaarden in het werk en deze goed te verankeren in het dagelijks werk op de groepen. Back to basics, dat is mijn leidraad voor de komende maanden. Hiervoor is een goede basis gelegd in een recente thema-avond met het hele team van de takin.

Jan Schmitz

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De JGZ transformeert

De Jeugdgezondheidszorg verkeert in meerdere opzichten in een transformatieproces. Van een klassieke, aanbodgerichte werksoort met een gestandaardiseerd takenpakket in relatieve autonomie, moet ze zich ontwikkelen tot een dienstverlener die maatwerk levert in specifieke omstandigheden  en daarbij acteert in een partnerstructuur met andere dienstverleners.

Hekon