ingrid paul
  • Bosman & Vos breidt zich uit

Bosman & Vos breidt zich uit

Voor sommig nieuws is het zo fijn iets te mogen schrijven! In tijden van een teruglopende economie “presenteren” wij met trots onze 2 nieuwe aankomend partners, die officieel per 1 januari 2013 deel gaan uitmaken van ons team: Crista Vonkeman-Karaca, tot voor kort bestuurder van een welzijns- en kinderopvangorganisatie en Simon Twilt al jaren als adviseur personeelsontwikkeling actief in de zorg. Als echte Bosman & Vos adviseurs konden zij natuurlijk niet wachten tot 1 januari 2013 en zijn dus beiden nu al aan de slag. Zij stellen zich graag aan u voor. U begrijpt, voor ons een mooi slot van 2012 en een geweldig perspectief voor 2013. 

Crista stelt zich voor

Ik ben geboren (1957) in Amsterdam en getogen in Breda, Amersfoort, Zwolle, Hoogeveen, Hoogvliet en sinds jaren woonachtig in Rotterdam.
Het werkend leven ben ik begonnen als sociaal werker en mijn laatste functie was bestuurder van een grote welzijn- en kinderopvangorganisatie in Rotterdam.
Vanuit die hoedanigheid was ik voorzitter van Verdiwel (landelijke beroepsvereniging van directeur-bestuurders in lokale sociaal werk-organisaties) en BOSSR (Brancheorganisatie Sociale sector Rotterdam).
Daarnaast ben ik jarenlang actief geweest als ambtenaar wijkaccommodaties, sport en recreatie; en in de politiek als partijbestuurder, raadslid, wethouder en als lid van provinciale staten.
Huidige nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en voorzitter van Traverse Rotterdam (kleinschalige organisatie voor scholing op MBO-2 niveau voor voortijdige schoolverlaters).
Daarnaast ben ik in de afgelopen jaren zeer betrokken geweest bij verschillende maatschappelijke vraagstukken en organisaties binnen milieu, onderwijs, vrouwen-bouwen-wonen, zorg, migrantenorganisaties, kinderopvang, cultuur, werkgelegenheid en vluchtelingenwerk.

Als adviseur aan de slag bij Bosman & Vos is voor mij een eervolle volgende stap. En een fantastische functie, waarin ik mijn ervaring en vaardigheden kan gebruiken en wil doorgeven:
Analyseren en adviseren op het snijvlak van mens en organisatie.
Geduldig en gedreven strategische vraagstukken doorgronden in een spannende tijd van decentralisatie en aanbestedingen, waarin het maatschappelijke veld flink door elkaar geschud zal worden.
Betrokken en behoedzaam kluwens en knopen in interactie en proces losmaken en veranderen.
Met engagement en enthousiasme professionals faciliteren, individueel, in kleine en in grote groepen.

Simon stelt zich voor

Geboren (1963) en opgegroeid in het mooie Scheveningen. Begonnen als psychiatrisch verpleegkundige en na 10 jaar de overstap gemaakt naar het HR vakgebied. Het vak heb ik geleerd bij het COA. Daar heb ik in 9 jaar diverse HR functies en teamontwikkelingstrajecten uitgevoerd. Daarna ben ik leidinggevende geweest, eerst bij de Compaan, later bij Florence. Naast het leidinggeven en ontwikkelen van HR beleid heb ik in deze functies veranderingstrajecten begeleid en geimplementeerd.
Sinds 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur, trainer en coach in veranderingsprocessen.
Tevens ben ik als freelance docent verbonden aan de opleiding Management in de Zorg van de Haagse Hogeschool en ben ik trainer/ontwikkelaar bij de Stichting Recovery Nederland. Deze stichting heeft tot doel het werken volgens de herstelbenadering binnen de GGZ te stimuleren.

Het begeleiden van veranderingen op alle niveaus van de organisatie is mijn expertise. Van het ontwikkelen van een veranderstrategie tot het daadwerkelijk implementeren van de verandering in de vorm van managementontwikkeling, team/persoonlijke ontwikkeling en vaardigheidstrainingen. Recht door zee en met humor doe ik daarbij een appel op de persoonlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevenden om initiatief te nemen en zich aan de missie van de organisatie te verbinden. Ik zie er dan ook naar uit om als onderdeel van een professioneel, gedreven en enthousiast bureau als Bosman & Vos deze diensten aan u te leveren.

 

 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor zorg!

De offerte voor de nieuwe aanbesteding voor het In voor zorg! programma
2013–2015 is ons gegund.