karin
 • Bosman & Vos en de Transitie Jeugd

Bosman & Vos en de Transitie Jeugd

Bosman & Vos is bij verschillende klanten aan het werk (geweest) met de Transitie Jeugd. Om u een indruk te geven:

 • Begeleiding van management en staf bij de positionering van de organisatie in het jeugddomein in dertien gemeenten, bij VitrasCMD, onderdeel JGZ en jeugdmaatschappelijk werk.
 • Procesbegeleiding GGD Zeeland, waaronder de 0-19 jarigen (jeugdgezondheids)zorg, bij de transformatie in het kader van de herinrichting van het sociale domein.
 • Begeleiding van een organisatie voor maatschappelijk werk in Brabant bij het formuleren en uitwerken van visie en kerndiensten naar aanleiding van de decentralisaties.
 • Projectmanagement voor het samengaan van Stichting Expertisecentrum Jeugd Samenleving en Ontwikkeling (JSO) met Meander, PJ partners en Stimulans, inclusief het organiseren van efficiency en het samenvoegen van de ondersteunende diensten.
 • Ondersteuning bij de totstandkoming van integrale jeugdgezondheid in Zuid-Holland West.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor integrale JGZ in Kennemerland.
 • Business case integrale JGZ voor drie gemeenten in Zuid-Holland.
 • Maatschappelijke business case bekostiging jeugd LVG voor ’s Heerenloo.
 • Opstellen strategisch plan voor onderdeel jeugd LVG van ’s Heerenloo.
 • Ondersteuning van de gemeenten in Zuid-Holland West bij het op orde brengen van de financiële relatie met de stichting JGZ
Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Interview met Wim Spierings over decentralisatie Jeugdzorg

De heer Wim Spierings, bestuurder van FlexusJeugdplein in Rotterdam: De uitgangspunten voor ons zijn veiligheid, verbinding met de sociale omgeving en activering/eigen verantwoordelijkheid. Ik verwacht dat in de zorg voor jeugd drie accenten zullen worden gelegd. In de eerste plaats de brede aanpak in de wijk. Die zal echt methodisch en qua uitgangspunten anders moeten worden opgezet en ingevuld dan nu vaak het geval is. Het is niet zo dat het openen van een kantoortje in een wijk betekent dat er wijkgericht gewerkt gaat worden. Wijkgerichte transformatie betekent dat de hulpverlener niet zelf belangrijk is, maar activeert en het gezin ondersteunt in het vinden van hulpbronnen in de eigen omgeving. (de familie, de buurt). Iedereen heeft een steunende omgeving nodig.