francine
ingrid
  • Bosman & Vos heeft een gunning gekregen voor het nieuwe In voor Zorg! programma: verbetering kwaliteit in de langdurige zorg

Bosman & Vos heeft een gunning gekregen voor het nieuwe In voor Zorg! programma: verbetering kwaliteit in de langdurige zorg

Bosman & Bos heeft een gunning gekregen voor het nieuwe In voor Zorg! programma: verbetering kwaliteit in de langdurige zorg.

In voor zorg! is het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor organisaties in de zorg. Om de kwaliteit in zorgorganisaties in de langdurige zorg te borgen is er vanaf 2016 subsidie beschikbaar voor een nieuw In voor Zorg! programma. Dit programma is gericht op organisaties die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In eerste instantie richt het programma zich op de ouderenzorg zoals die gebruikelijk in verpleeghuizen wordt gegeven. De verbetering van kwaliteit is gericht op de volgende speerpunten:

  • Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. Dat is de sleutel naar kwaliteit van leven;
  • Veilige zorg;                                
  • Meer ruimte voor – en kwaliteit van – professionals;
  • Goed bestuurlijk leiderschap (governance);
  • Openheid en transparantie.

Het nieuwe programma bundelt bestaande kennis van en over de sector en biedt organisaties in de langdurige zorg praktische ondersteuning om de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. Voor dit programma is weer een aanbesteding uitgeschreven en we hebben ook voor dit programma de gunning gekregen. Hier zijn we erg blij mee en trots op! Het programma loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Wij kunnen dus weer offreren op de aangeboden opdrachten en we zoeken coaches die graag een bijdrage leveren aan dit programma

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Nieuw boek van Watze Hepkema: 'Een effectief team in 3 dagdelen'

Na zijn boek ‘Stoppen met leidinggeven’, dat toch wel een succes genoemd mag worden (nu de 4e druk), komt in januari 2016 het tweede boek…

Watze met & teken