Sophie Bijloos
  • Broeden op impact

Broeden op impact

Heb je weleens (onbedoeld/onbewust) schade toegebracht in de organisatie waar je werkt? Het afbreukrisico van een functie hangt samen met wat je in de functie teweeg kan brengen. Dit teweeg brengen noem ik impact maken. En als adviseur ben ik mij steeds bewuster van de impact die mijn adviezen hebben op mensen en organisaties. Toch roept het woord veel weerstand op, wie ben jij om te vinden dat je impact hebt? Ik denk dat het essentieel is om je bewust te zijn wat je in jouw werk teweeg brengt. Door te veranderen, maar ook door patronen en gebruiken in stand te houden. En dan jouw impact bewust te richten.

Op 14 oktober hebben we met dertig bestuurders gesproken over deze bewustwording door stil te staan bij hoe we het maatschappelijk domein hebben ingericht en welke ethische keuzes daarachter schuil gaan. Door te kijken naar wat je in de regio teweeg wilt brengen. Door de eigen defensies te kennen en hiermee te leren omgaan. En door interactiepatronen te onderzoeken: welke functie hebben ze? En zijn ze nog steeds functioneel? En zo niet, hoe verander je?

Hier is de terugblik terug te lezen. 

Wil je meer weten en/of reflecteren hierop? Mail Sophie.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Jaarprogramma Impact maken als bestuurder

Afgelopen jaar zijn we gestart met de jaarprogramma's Impact maken als bestuurder.

Sophie Bijloos