Watze met & teken
  • Casus zelfsturende teams: Careyn

Casus zelfsturende teams: Careyn

Careyn is met ruim 15.000 medewerkers één van de grootste zorgorganisaties van Nederland. Zij hebben een visie ontwikkeld die ze zelf “Careyn Het Dorp” noemen, waarbij de zorg dichtbij en persoonlijk georganiseerd wordt en waarbij de klantvraag centraal staat.

Vanaf 2012 is deze visie in de circa 180 teams in de thuiszorg geïntroduceerd en zijn teams ondersteund om deze visie in de praktijk vorm te geven.

In 2013 is de zelfstandigheid van de teams vergroot. Teams zijn verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de kwaliteit, de selectie van nieuwe medewerkers, het bespreken van frequent kortdurend verzuim, het coachen van elkaar, de samenwerking en het escaleren van eventueel disfunctioneren. Dit komt overeen met wat wij een zelflerend team hebben genoemd. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt dat taken verdeeld worden over diverse teamleden om te voorkomen dat de wijkverpleegkundige te zwaar belast en een informeel leidinggevende zou worden. Teams kunnen de hulp inroepen van de eigen manager of van een andere (coachende) manager of, in bijzondere gevallen, van een externe coach.

Op termijn zullen de ondersteunende processen zodanig gestroomlijnd en geautomatiseerd worden, dat ook deze taken meer in de teams belegd kunnen worden. Bosman & Vos heeft Careyn ondersteund bij de ontwikkeling van dit concept, bij het ontwikkelen van een toolkit voor de teams en bij de training van de managers.

Gerda Voorwinde, projectleider bij Careyn, Zorg Thuis, zegt over dit proces:
“We hebben bij Careyn heel verschillende teams. Er zijn teams die nog vrij strak worden aangestuurd door de manager. Maar er zijn ook teams die al veel zelf regelen en die met elkaar overleggen zonder dat de manager daar bij is. In het concept hebben we de stip op de horizon duidelijk en concreet gemaakt voor de teams. We zien dat teams en managers de visie en het doel over het algemeen delen. Er worden meer verantwoordelijkheden in de teams belegd en het gevoel van eigenaarschap wordt groter in de teams. Het primaire doel is dat teams zelf verantwoording nemen voor kwaliteit en organisatie van het dagelijkse werk rondom de cliënt en de uitbouw van hun positie in het netwerk in de wijk. Dit omdat zij het beste kunnen inspelen op individuele situatie en wensen van de cliënt en de lokale situatie in de wijk. Maar het kost wel tijd om er te komen, en ieder team volgt daarin een eigen pad.”

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Nieuws van Select december 2013

We sluiten 2013 af met een doorkijk naar 2014. Want dan starten in januari zes nieuwe toezichthouders bij onze relaties. Mooi om te zien op welke wijze de Raden van Toezicht in het sociaal domein worden gemoderniseerd en geprofessionaliseerd en inspirerend om hieraan bij te dragen.

Dit blijven we ook in het nieuwe jaar doen.

francine