Pim
  • De gehandicapten zorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader. Wij kijken naar het proces en de uitkomsten

De gehandicapten zorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader. Wij kijken naar het proces en de uitkomsten

In 24 proeftuinen proberen organisaties uit het hele land het vernieuwde kader in 2016 uit. Het kader is primair gericht op intern verbeteren, en in het verlengde ervan op extern verantwoorden.

Het kader heeft drie bouwstenen: dialoog met de individuele cliënt, cliëntervaringen en zelfreflectie in de teams. De proeftuinen krijgen veel ruimte om invulling te geven aan de bouwstenen Op basis van deze bouwstenen stelt elke proeftuin een kwaliteitsrapport op dat bij een deel van de proeftuinen getoetst wordt door visitatie.

Bij de vernieuwing zijn vijf invalshoeken aan de orde:

  1. Zicht op kwaliteit moet altijd verbonden zijn aan de individuele cliënt, afgestemd op eigen ondersteuningsbehoeften;
  2. Kwaliteit berust in hoge mate op betrokken en vakbekwame medewerkers die kritisch kijken naar “wat goed gaat en wat beter moet”;
  3. De relatie (en dialoog) tussen cliënt en medewerker staat centraal in de gehandicaptenzorg;
  4. Continue verbeteren vereist dat bestuurders zicht hebben op de kwaliteit van zorg & ondersteuning die tot stand komt in de relatie tussen cliënten en medewerkers;
  5. Van externe partijen als IGZ en zorgkantoren mag worden verwacht dat ze qua rol opschuiven van “controleren” naar “verbeteringen stimuleren”.

In opdracht van het ministerie van VWS volgen wij de proeftuinen. We sluiten aan bij het ontwikkelproces door deel te nemen aan landelijke activiteiten, we gaan bij elke proeftuin langs en we bekijken de kwaliteitsrapporten en de visitaties. In december 2016 laten we zien wat de opbrengst van de proeftuinen is en we doen aanbevelingen voor het vervolg.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De collectieve ambitie: verbinding tussen hart, hoofd en handen

De collectieve ambitie is één van pijlers van ‘het model voor teameffectiviteit’. Het is een bindmiddel voor het team.