sophie watze ingrid paul
  • De klant aan het woord: Sheila de Graaf, manager Quality & Control bij Cordaid

De klant aan het woord: Sheila de Graaf, manager Quality & Control bij Cordaid

Het inschakelen van de direct betrokkenen bij het beschrijven van de werkprocessen heeft duidelijk geholpen om de processen enerzijds onder de aandacht te krijgen en anderzijds draagvlak te creëren voor veranderingen. Bosman & Vos leverde goede (bege)leiding van en richting in de gesprekken en zij werkten in praktische zin de werkprocessen uit. Daarnaast zorgden zij voor de frisse blik, waarmee kennis en ervaring van buiten de eigen organisatie werd ingebracht.

Bezuinigingen en de zoektocht naar andere donoren leiden tot een transitieproces bij Cordaid waarbij opnieuw naar de werkprocessen moet worden gekeken. De kennis die Bosman & Vos inmiddels heeft van Cordaid als organisatie, maar zeker ook hun ervaring en kennis buiten Cordaid zullen hierbij zeker toegevoegde waarde hebben. We betrekken Bosman & Vos al vroeg in het transitieproces, hoewel de organisatievorm nog niet geheel in detail is uitgewerkt.

Wilt u van gedachten wisselen over de processen in uw organisatie? Dat kan, neem dan contact met ons op.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Mobiliteit – loopbaanadvies

In de huidige tijd is baanzekerheid, voor zover die is al bestaat, geen gegeven. Ondanks het feit dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt, is het voor een aantal medewerkers die boventallig worden niet eenvoudig om een volgende stap te zetten. De enige zekerheid is dat iedereen de beëindiging van een loopbaan bij een organisatie anders beleeft. Alles, variërend van boosheid, teleurstelling, onzekerheid, somberheid, opluchting, ruimte voelen om nieuwe kansen te benutten, is mogelijk. Dit betekent dat de hulpvragen heel verschillend zijn.

francine