crista
  • De klant en de interimmer aan het woord

De klant en de interimmer aan het woord

Jan van Gelder, interim-manager/coach/projectleider bij WWZ-Mariënstaete-Valent (WMV) en Dennis Ouwehand, Divisiemanager Thuiszorg: Thuiszorg wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Het aantal ouderen neemt toe, de gemiddelde leeftijd stijgt en zorgvraag wordt complexer.

Jan van Gelder, interim-manager/coach/projectleider bij WWZ-Mariënstaete-Valent:
Sinds mei dit jaar doe ik namens Bosman & Vos een opdracht bij de zorggroep WMV, bij de thuiszorglocatie in Voorschoten. WMV is een fusieorganisatie van drie partijen: WWZ, Mariënstaete en Valent. Deze zorgorganisatie is actief in de bollenstreek, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten. De opdracht betreft een zwangerschapsvervanging van de manager V&V en duurt tot en met december 2011.

Als interim-manager is het altijd weer verrassend hoe je wordt ontvangen en wat de inhoud van de opdracht zal zijn. Interimopdrachten kunnen soms heel helder zijn, maar ook - en dat komt vaker voor - gebeurt het dat er geen duidelijke omschrijving van de job is. In dat laatste geval wordt het vaak: ‘je kunstje doen’ of vanuit goede bedoelingen de ‘bezem erdoor halen’, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet gek dat een interim-manager vaak als negatief wordt bestempeld.

Bij WMV heb ik de opdracht vanaf het begin heel positief ervaren. Tijdens het kennismakingsgesprek werd er over en weer afgetast met als bedoeling: pas ik bij de organisatie, maar ook past de organisatie bij mij? Als er dan een klik is, en dat was er, geeft dat vertrouwen en respect. Dankzij mijn werkervaring in de zorg kon ik snel aan de slag bij WMV.

Voor mij is het altijd belangrijk om eerst goed te luisteren naar alle partijen om te zien hoe de hazen lopen. Deze thuiszorglocatie draaide redelijk goed, maar onderhuids speelde er het een en ander op het gebied van communicatie, betrokkenheid van de medewerkers en – last but not least - kwetsbaarheid vanwege het beperkte volume aan geschoolde medewerkers. Om met deze zaken aan de slag te gaan, heb je de steun nodig van je opdrachtgever, in mijn geval de manager thuiszorg. Immers, het heeft met verandermanagement te maken en dat moet niet stoppen ná de opdrachttermijn.

De belangrijkste les die ik geleerd heb, is dat een aantal zaken belangrijk is voor een succesvolle invulling van de interim-opdracht. Allereerst natuurlijk de bekwaamheid van de interimmanager zelf. Daarnaast een goede samenwerking met de opdrachtgever, waarbij het van belang is dat er een gezamenlijke visie is op levering van zorg en wijze van leidinggeven. En uiteraard is het prettig dat Bosman & Vos, waar nodig, op afstand ondersteuning biedt. Ik heb het gevoel dat ik iets kan betekenen voor WMV en dat voelt goed.
Er is één nadeel aan het interimvak, namelijk dat je ook weer een keer weg moet. Het zal moeilijk zijn om afscheid te nemen van de mensen met wie ik nu samenwerk.

Dennis Ouwehand, Divisiemanager Thuiszorg WMV
Thuiszorg wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Het aantal ouderen neemt toe, de gemiddelde leeftijd stijgt en zorgvraag wordt complexer. Mensen blijven langer thuis wonen en daar krijgen we nu steeds meer mee te maken. Daardoor hebben we meer goede medewerkers nodig om de huidige en toekomstige zorgvraag aan huis nog beter in te vullen.
De thuiszorg van WMV levert zorg aan meer dan 3.000 cliënten. De zorgvraag varieert van hulp bij het opstaan in de ochtend tot terminale zorg en uiteenlopende verpleegkundige handelingen, zoals het aanbrengen van een infuus. De thuiszorg streeft naar wijkgericht werken, met de cliënt als centrale punt.

We organiseren onze zorg per gebied, rondom de cliënt en zijn of haar huisarts. Zo heeft onze cliënt vaak maar één vast aanspreekpunt en zien zij zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners.
Er is steeds meer vraag naar complexe en intensieve thuiszorg. Ik kan dan ook trots zijn op de deskundigheid en expertise van de thuiszorgmedewerkers. Wij hebben veel kennis in huis zoals wondverzorging, oncologie en psychogeriatrie. En met specialistenteam kunnen wij verpleegtechnische handelingen verrichten die vroeger alleen in het ziekenhuis of verpleeghuis mogelijk waren. De thuiszorg biedt zelfs intramurale ondersteuning als de collega’s in onze huizen dit nodig achten. Bijvoorbeeld ’s nachts, als er dringend een katheter moet worden geplaatst of een morfinepomp moet worden bediend.
De enorme druk waaronder de huidige arbeidsmarkt zich bevindt, tegenover de steeds stijgende vraag aan zorg, maakt dat het een uitdaging is het huidige niveau van zorg op peil te houden. Eigenlijk willen we nooit nee zeggen tegen een klant, maar we willen ook een hoge kwaliteit zorg garanderen. Een interessant spanningsveld voor medewerkers en managers die ons scherp houdt.

Jan is actief in een van die werkgebieden. Een bijzonder gebied, omdat het geografisch niet aansluit bij de rest van de organisatie. Psychologische grenzen om aansluiting te voelen bij de organisatie moeten overbrugd worden. Jan voelt dat goed aan. Hij maakt zowel binnen het team van medewerkers als het MT makkelijk de verbinding. De stevigheid en rust zijn welkom in zo’n korte periode om het vertrouwen en de resultaten te houden.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor zorg!

We hebben na onze vorige aankondiging kennis gemaakt met een aantal goede coaches en adviseurs met ervaring in de langdurende zorg.

francine