Watze met & teken
  • De organisatie(adviseur) 2.0

De organisatie(adviseur) 2.0

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We zijn via al onze (sociale) technologie 24 uur per dag en 7 dagen in de week met elkaar verbonden. Sociale media maar ook andere technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben tot vele nieuwe mogelijke vormen van organiseren en efficiëntere werkvormen geleid. Zo is de organisatie als fysieke plek waar medewerkers samen komen om te werken bijvoorbeeld steeds minder noodzakelijk. We hebben immers andere vormen om met elkaar in contact te treden, informatie uit te wisselen of om samen te werken aan projecten. Ook Bosman & Vos gaat mee in de 2.0 beweging. Zo zijn we bereikbaar via LinkedIn alwaar we onze eigen Bosman & Vos groep hebben, Twitter, en maken we tegenwoordig gebruik van DropBox in onze projectwerkzaamheden zodat klanten altijd en overal papierloos toegang hebben tot de laatste documenten. In deze aflevering willen we kort stilstaan bij de term 2.0, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, wat wordt ermee bedoeld en over welke 2.0 tools zouden organisatie(adviseurs)s moeten beschikken?

De term 2.0
De term 2.0 komt van web 2.0 en werd in 1999 voor het eerst gebruikt om de ontwikkeling van internet tot een interactief medium te duiden. Het internet is immers niet langer een verzameling van statische websites waar de gebruiker alleen content kan downloaden, maar een interactief medium waar de gebruiker zelf content kan genereren. Denk aan sociale websites (en applicaties) zoals Facebook en LinkedIn, aan blogs, wiki’s, het delen van video’s (youtube), enzovoorts.

Deze ontwikkeling heeft invloed (gehad) op de performance van organisaties, de manier waarop organisaties georganiseerd zijn en de wijze waarop organisaties met elkaar concurreren. Eén van de autoriteiten op dit gebied is Andrew McAfee, professor aan de Harvard Business School en bedenker van de term ‘enterprise 2.0’. Volgens McAfee biedt sociale media tal van nieuwe mogelijkheden voor organisaties. Hij noemt daarbij onder andere de volgende gebieden waar sociale media voor veranderingen zal zorgen:

  • Innovatie
  • Samenwerking
  • Kennis delen
  • Collectieve intelligentie
  • Zoek en vind

Voorgenoemde gebieden zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Maar hoe kom je gezamenlijk tot innovatie? Hoe kun je samenwerking met medewerkers en in relatie tot klanten het beste vormgeven? Op welke wijze kun je kennis efficiënt en effectief delen? En dat alles op een 2.0 manier natuurlijk.

Een nieuwe toolkit
In het kader van een opdracht constateerden we tijdens een interview dat twee afdelingen die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk het beleid op het gebied van algemene gezondheidszorg en beleid omtrent de jeugdgezondheidszorg nauwelijks van elkaars ontwikkelingen op de hoogte waren terwijl er veel overlap is tussen beide beleidsterreinen. Zij hadden zeker nog een slag te slaan in het effectief en efficiënt organiseren van het delen van kennis of het realiseren van gezamenlijke innovatie. Dan beginnen handen te jeuken en zou het toch mooi zijn om met deze mensen een Yammer omgeving in te richten. Met Yammer kan namelijk binnen een bedrijf een sociaal netwerk opgezet worden, vergelijkbaar met Facebook en Twitter. Communicatie binnen Yammer is in tegenstelling tot Facebook of Twitter enkel zichtbaar voor werknemers die zich hebben geregistreerd (bijvoorbeeld met hun bedrijfsmail). Bovendien kunnen langere berichten dan in Twitter gedeeld worden en kunnen bijlagen zoals Word documenten of PDF’s, afbeeldingen en bijvoorbeeld links naar websites toegevoegd worden. Natuurlijk is een software programma niet direct de oplossing, maar het is absoluut een middel om kennisdeling en innovatie te faciliteren.

Moet je als organisatie(adviseur) dan expert zijn op het gebied van social media, of misschien is een betere term 2.0 software? Nee, ons inziens niet. Maar tegelijkertijd ontkomen organisatie(adviseur)s er niet aan zich een aantal tools eigen te maken. Bijvoorbeeld Skype, waarmee gratis een videogesprek gevoerd kan worden als alternatief voor een overleg op locatie. Basecamp, één van de meest gebruikte online projectmanagement pakketten waarmee gezamenlijk door collega’s en klanten aan een project gewerkt kan worden. Google Docs als oplossing om handig samen met collega’s of klanten te werken aan documenten en we noemden al DropBox, als eenvoudige omgeving waarbinnen tal van projectbestanden gedeeld kunnen worden.

Mocht u na deze kleine doorkijk willen doorpraten over hoe u nou het beste innovatie, samenwerking, het delen van kennis, het gebruik maken van collectieve intelligentie en het vindbaar maken van kennis en informatie binnen uw organisatie kunt faciliteren, neem dan contact op met Daniel Waarsenburg, 06-47396883, of kijk op onze site.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Procesanalyse als ontwerpmethode

Bosman & Vos hanteert een eigen methode voor het herontwerpen van dienstverlenende organisaties. Dat is gebaseerd op de overtuiging, dat in de processen van dit type organisaties de werkelijke toegevoegde waarde zichtbaar wordt. Zowel in de mate waarin voldaan wordt aan de klantbehoefte als in de mate waarin dat op een klantvriendelijke manier gebeurt Dienstverlenende organisaties zijn procesorganisaties, waarin de diensten in coproductie met afnemers tot stand komen. Wij passen deze methode vaak toe in maatschappelijke organisaties en mochten dit reeds doen bij diverse ngo’s, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. In de eerste aflevering van deze serie beschreven wij kernachtig onze werkwijze.