Watze met & teken
  • Decentralisatie van de Jeugdzorg

Decentralisatie van de Jeugdzorg

Het is voortdurend in het nieuws. De meningen over de vorm, het tempo en de gevolgen lopen hoog op en sterk uiteen.

We interviewden twee bestuurders van organisaties in de jeugdhulpverlening en legden aan de heer Bas Timman van Jeugdformaat in Den Haag en de heer Wim Spierings van FlexusJeugdplein de volgende vragen voor:

  1. In het debat over de jeugdzorg lijken er twee "uitersten" te zijn: jeugdhulpverlening ín een sociaal wijkteam en jeugdhulp in de 2e lijn. Wat zou uw advies zijn en waarom?
  2. Wat gaat er voor zorgen dat de decentralisatie leidt tot een kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg?
  3. Wat is de grootste uitdaging voor uw eigen organisatie?
Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De Transitie Jeugd bij gemeente Den Haag

Bij de gemeente Den Haag voerde Bosman & Vos een opdracht uit in het kader van de decentralisatie. Onze opdrachtgever, MeiLan Chung, aan het woord: Het Rijk voert de komende jaren een groot aantal decentralisaties uit, waarbij een groot aantal taken op het gebied van de jeugdzorg, de Wajong en de AWBZ naar de gemeenten worden overgeheveld. Ook de budgetten worden overgeheveld, maar met een fikse bezuinigingstaakstelling (ruim 15% voor de Jeugdzorg). De drie decentralisatieoperaties in het sociaal domein kennen binnen de gemeente Den Haag ieder hun eigen implementatietraject en -tempo en worden vanwege de complexiteit grotendeels vanuit de afzonderlijke bestuurlijke portefeuilles aangestuurd.