crista
  • Diversiteit: de cruciale rol van de recruiter

Diversiteit: de cruciale rol van de recruiter

Shequita Kalloe is in 2018 toegetreden als lid raad van toezicht KindeRdam. Deze procedure werd begeleid door Crista Vonkeman. In onze serie interviews rond diversiteit gingen Crista en Nancy Kroon in gesprek met Shequita: naast moeder van 2 kinderen is zij lid raad van bestuur Argos Zorggroep, een VVT-organisatie en heeft zij meerdere toezichthoudende functies. Ten tijde van de werving bij KindeRdam was zij directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Yulius. Haar opleiding deed zij bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (Beleid en Management Gezondheidszorg). Shequita heeft een Surinaamse/Hindoestaanse achtergrond en groeide op in Nederland vanaf haar 2e jaar.

DSC 1636 Edit social media

Studeren als meisje – ruimte geeft verantwoordelijkheidsgevoel

De ouders van Shequita hebben haar altijd enorm gesteund en vrijheid gegeven om haar eigen keuzes te maken. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap was dat een progressieve levenshouding. Juist door die onvoorwaardelijke steun ontwikkelde Shequita een bewijsdrang om de dingen goed te doen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is een rode draad in haar leven.

Veerkracht

Dat het leven niet altijd loopt zoals je zou wensen, hoe hard je er ook je best voor doet, leerde ze later. Veerkracht werd belangrijker dan niet mogen falen. Belangrijk is hoe je herstelt van tegenslag, opstaat en weer verder gaat. Dit probeert ze ook haar jongens mee te geven. Blijven focussen op hetgeen je kunt beïnvloeden, maar ook daar waar dat niet kan, durven loslaten. “De kracht zit in jezelf.”

Diversiteit in verscheidenheid

Shequita gelooft dat het belangrijk is dat teams verscheidenheid kennen. Het gaat zeker niet alleen om culturele diversiteit, maar diversiteit in de brede zin van het woord. Verschillende achtergronden brengen ook verschillende perspectieven met zich mee. Wanneer dit bij een werving meegenomen wordt, naast kennis, ervaring en competenties, heeft dit echt meerwaarde voor een organisatie.

Rotterdam –  wereldstad

In KindeRdam is de visie diep geworteld dat de organisatie een afspiegeling is van de stad Rotterdam,  dus inclusief alle culturen die hier leven. Ook de samenstelling van de raad van toezicht is daarom heel divers. Toch is wat je precies meeneemt aan cultuur en achtergrond niet altijd heel helder te duiden.

De startende toezichthouder bij KindeRdam– ook een vorm van diversiteit

KindeRdam zocht voor het onderwijs-profiel in de RvT juist niet specifiek naar een startend toezichthouder, maar gebaseerd op de ervaring en portfolio van Shequita werd zij toch als starter benoemd in deze rol. De organisatie toonde hierin lef door af te durven wijken van de oorspronkelijke vereisten. Shequita voelde zich enorm welkom en gewaardeerd om wat zij meebracht – dat hielp met haar eigen start; en andersom gaf zij ook snel vertrouwen terug dat een goede keuze was gemaakt.
De lef, het welkom heten en de waardering voor haar expertise door de raad heeft enorm geholpen in het invoegen van Shequita in het team.
Shequita vertelt dat het enorm behulpzaam is dat Diversiteit & Inclusie bij KindeRdam in de genen zit, dat het voelbaar is dat verschillen omarmd worden. Een jaar geleden is KindeRdam samengegaan met HefGroep. Niet alle leden gingen mee naar de nieuw te vormen raad van toezicht. De voorzitters hebben met de leden opnieuw gekeken naar de gewenste samenstelling en het borgen van voldoende diversiteit binnen de raad.

Rol van de recruiter

Shequita heeft in andere procedures ervaren, dat men het niet gemakkelijk vindt om mensen met een ‘niet witte Nederlandse’ culturele achtergrond te ontmoeten en aan te stellen. Bij KindeRdam verliep dit proces heel natuurlijk. De rol van de recruiter is hierbij van cruciaal belang. Mensen zijn niet moeilijk bereikbaar; maar het vinden van de juiste personen vertelt iets over de visie, de contacten en de manier van werken van de recruiter. Daarmee is het werk nog niet geklaard. Bij de aanstelling van een persoon met een totaal andere achtergrond dan de rest van het team, eist dat harder werken dan bij een regulier inwerkproces. Harder werken en zowel van het team als de nieuwe collega; maar die inzet is essentieel om de nieuwkomer echt goed te laten invoegen, ruimte te maken voor elkaar en verder te komen als divers team.

Volgende generaties en diversiteit

Shequita is positief over de mate van het omarmen van diversiteit door jongere generaties als zij naar haar kinderen kijkt en luistert. In hun generatie is diversiteit een stuk meer geaccepteerd en start al bij kinderopvang. Onderwerpen zijn makkelijk bespreekbaar. Toch staat dit wel haaks op uitspraken op straat en vanuit de politiek. Zij is zich ervan bewust dat dit zo is, maar haar persoonlijke ervaringen zijn anders. Op de vraag of Shequita een voorbeeldfiguur kan zijn meent zij dat haar antwoord twee kanten heeft. Zij kan wel zo worden gezien: als alleenstaande moeder, met de opvoeding van 2 kinderen en een opgebouwde carrière; en ook als ‘iemand met kleur op een bepaalde positie’. Toch heeft zij haar achtergrond niet als een issue of als belemmering in haar leven ervaren, waardoor zij zichzelf niet echt als voorbeeldfiguur ziet.

De tools om aan diversiteit te werken – op zoek naar de randjes

In de ”ontvangende rol” meent Shequita het proces van diversiteit meer te kunnen beïnvloeden dan vanuit de “komende” positie. Het gaat eigenlijk niet alleen om diversiteit binnen een organisatie, maar ook om het creëren van een inclusieve organisatie waarin verschillen tussen mensen mogen bestaan; deze juist worden omarmd zodat iedereen goed tot zijn recht kan komen.
Een sollicitant die bijvoorbeeld figuurlijk een andere taal spreekt maar wel begrijpt waar het om gaat. Deze persoon kan juist iets anders brengen maar dan moet je wel investeren en niet afhaken omdat iemand onbekend is. Blijf voortdurend bezig met verscheidenheid. Het is niet altijd perse nodig 1:1 te matchen op competenties, maar kijk meer op persoonlijk niveau wie van toegevoegde waarde kan zijn. Ga op zoek naar de bijzonderheid van de mensen.

“Ik geloof heel erg in de inclusieve samenleving – als een grondhouding – ook in teams; waarbij natuurlijk voldoende basis moet zijn om te kunnen werken met elkaar. Wees nieuwsgierig naar de onbekende randjes; niet om te overbruggen maar om nieuwe energie te creëren”, eindigt Shequita positief.
LOGO MET ZWARTE LETTERS KLEIN GEBRUIK

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Femke Brull is per 1 november onze nieuwe collega!

Wij zijn blij met de komst van Femke Brull als associé bij Bosman & Vos.

Watze met & teken