select nicoline francine ingrid
  • Diversiteit - een noodzaak - inleiding

Diversiteit - een noodzaak - inleiding

In 2020 stond het nieuws vooral in het teken van Corona. Daarnaast kwam het thema diversiteit ook regelmatig naar voren. Diversiteit - ruimte geven aan verschillen - is niet alleen een morele plicht. Het is ook nodig om de samenleving beter te bedienen. Vooruitgang te boeken. Daarbij gaat het niet om het welzijn van mensen, maar juist óók om het grote belang in sociaal-economisch opzicht. Zorgen dat ieder talent wordt benut, daar gaat het om. En dat is de uitdaging voor organisaties:  durven in te zetten op optimale talent benutting in het belang van de organisatie én de medewerker.

Diversiteit zou dus de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Diversiteit is geen ‘feel-good’ initiatief, maar een noodzaak. Maar wat is diversiteit nu eigenlijk en wat betekent het voor ons werving & selectie vak? Diversiteit heeft volgens het woordenboek twee betekenissen:

Betekenis 'diversiteit'

Je hebt gezocht op het woord: diversiteit.

di·ver·si·teit (de; v)

1                    verscheidenheid, variatie

2                    het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden.

Wij kijken vanuit onze professie naar de beide betekenissen en zien diversiteit graag zo breed mogelijk: 

diversiteit plaatje6 
Bij iedere opdracht kijken we hoe het staat met de verdeling man/vrouw, kandidaten met een etnische achtergrond en kandidaten met een beperking. Daarnaast kijken we per vacature naar ervaring, opleiding, gewenste fase in de loopbaan, doet de kandidaat recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de organisatie etc. Binnen de afdeling, het MT, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kijken we je daarnaast naar een evenwichtige samenstelling, waar al deze thema’s in worden meegewogen. We gaan bij iedere opdracht samen met onze opdrachtgever op zoek naar de antwoorden op deze vragen en dragen op deze manier bij aan een meer diverse maatschappij.  

De komende maanden doen we verslag van bemiddelingen die recht doen aan de wens om diversiteit te bevorderen, in de breedste zin van het woord.  Houd onze site en LinkedIn pagina in de gaten!

Meer lezen over het thema?

https://www.ser.nl/nl/actueel/toespraken/diversiteit-kansen

https://www.bosmanvos.nl/nieuws/hoe-bevorder-je-in-de-zorg-diversiteit-in-je-organisatie/

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Webinar personeelstekorten in de zorg: 8 februari, 1600-1700 uur.

Op 8 februari 2021 organiseert Bosman & Vos een gratis webinar over de personeelstekorten in de zorg! Interesse? Lees verder…

marike