crista
  • Diversiteit: het onbekende bekend maken

Diversiteit: het onbekende bekend maken

In 2018 is Nancy Baghdadi-Vieten gestart als directeur van Welzijn Teylingen. Deze wervingsprocedure was in handen van Crista Vonkeman. In onze serie gesprekken over diversiteit gingen Crista en Nancy Kroon in op de levens- en werkervaringen van Nancy Baghdadi. Nancy is geboren in Zwitserland, opgegroeid in Frankrijk waar zij een universitaire studie Economie volgde. Haar roots liggen in Iran, haar echtgenoot is half Duits en zij heeft twee pubers en een net aangeschafte puppy in huis. Een huis en leven vol diverse invloeden en beweging. Daarnaast heeft ze als organisatieadviseur met veel verschillende culturen gewerkt binnen en buiten Nederland.Nancy

Midden in de maatschappij

Nancy vertelt met passie over haar baan als directeur van Welzijn Teylingen; het geeft haar enorm veel energie om zich voor deze organisatie in te zetten - midden in de maatschappij! Werken voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om onderdeel te zijn van onze samenleving. Hen ondersteunen zodat zij wel hun plek kunnen (blijven) vinden in de maatschappij!

Diversiteit is rijk en betekent inspanning

Persoonlijk draagt Nancy diversiteit helemaal in zichzelf. Familiebanden reiken tot ongeveer alle continenten. Zij kent niets anders dan in een diverse omgeving te zijn wat een enorme rijk gevoel geeft. Tegelijkertijd weet zij hoe lastig het kan zijn om elkaar in die diversiteit te begrijpen en elkaar te vinden. Als men alleen van zijn/haar eigen achtergrond uitgaat als het juiste, wordt de wezenlijke ontmoeting lastig. Als je niet open bent en als je ervan uit gaat dat de ander niets te brengen heeft, geeft diversiteit spanning en conflict.

Zie diversiteit niet als bedreiging

Nancy vertelt over verschil in leeftijd en hoe zich dat op de werkvloer kan verhouden. Je kunt onzeker worden als je heel jong bent want ‘wie ben ik eigenlijk’ is een gedachte die kan komen en andersom als je ouder bent en je werkt met jongere mensen zou je dit als een bedreiging kunnen zien. Het gaat dan om zelfreflectie en inzien dat iedereen van toegevoegde waarde is en dat je van elkaar kunt leren.  Bij Welzijn Teylingen werken mensen van 20 tot 60 en de mix en wisselwerking werkt heel fijn. Denk aan de rust en relativering van de 60er die een 20er heel goed kan gebruiken en de vernieuwende inzichten dat een 20er brengt.

comfortzone2Tijdens het werk binnen Welzijn Teylingen wordt de stelling in dit plaatje regelmatig aangehaald. Diversiteit is vaak buiten alles wat je ‘gewoon’ bent; buiten je comfort zone. Als je bereid bent ‘eruit’ te gaan, nieuwsgierig te zijn en accepteren dat je zelf niet alles weet, dat de ander iets kan brengen, dan start verrijking. Gemakkelijk is dit niet altijd; wel heel waardevol; want “daar gebeurt het!”.

Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

In het werk heeft Nancy geleerd dat gelijkwaardigheid en wederkerigheid essentieel zijn. We zijn gelijkwaardig als mens ongeacht de verschillende functies en verantwoordelijkheden die wij hebben. Een balans vinden tussen geven en ontvangen. Verwachten en krijgen. In steeds meer relaties heeft zij zich gerealiseerd dat het heel belangrijk is om goed te bespreken met elkaar wat verwacht én gebracht wordt, hoe we elkaar voeden. ‘Wat geven we elkaar?” ‘Wat verwacht je van en geef jij aan de organisatie?”. Hierover gaat Nancy in gesprek, en spiegelt. En zij doet dit in alle relaties en samenwerkingsvormen. Zoekt naar de samenhang en de weg naar hoe verrijking kan plaatsvinden en probeert dit helder te krijgen met de ander. Soms blijven mensen hangen in iets wat er niet is; probeer dit aan te tonen, adviseert zij.

Veel gemeenschappelijks – ook binnen de diverse domeinen

Diversiteit kan op allerlei vlakken zijn. Dat geldt dus ook voor alle domeinen; als je elkaars domein beter leert begrijpen zie je nieuwe mogelijkheden om effectiever te werken. Probeer niet te blijven hangen in de verschillen bijv. tussen zorg en welzijn. Er is ook veel gemeenschappelijks. Als het lukt, en je kunt elkaar vinden; dan ontstaat een flow en energie, ruimte voor vernieuwing en samenhang. In Welzijn Teylingen, verbindt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zorg en welzijn door een gemeenschappelijk kader en gedeelde taal. Hierdoor kunnen we samen preventief werken en bewoners tijdig ondersteunen en faciliteren. En de kosten van zorg verlagen.  

Hoe houd je vast dat de hekjes niet weer opgetrokken worden?

Nancy antwoordt resoluut: “Je moet het gaan doen en het niet laten bij erover te praten. Het is de werkelijkheid.” En als voorbeeld terughalend de grote diversiteit aan leeftijdsgroepen binnen Welzijn Teylingen. Aan het werk gaan met welzijn èn zorg. “Ga trouwen met een andere cultuur”: lacht ze. Maak het onbekende bekend.

Identiteitsreis

Om je een ‘wereldburger’ te voelen doordat je met een mix van achtergronden bent gezegend is werkelijk een rijkdom. Zo ervaart Nancy dat en zij probeert dit besef over deze rijkdom ook mee te geven aan haar kinderen. Het is zeker ook niet altijd makkelijk om volwassen te worden met een niet-westerse achtergrond, maar het levert ook een ware en waardevolle ‘identiteitsreis’.

Iedereen is onderdeel van één wereld: ‘bahá’í - visie’

Ook als je geen wereldburger bent, in die zin van meerdere culturen in jezelf, ben je het toch. We zijn allemaal verbonden en onderdeel van één wereld, stelt Nancy. Hiermee put zij uit het ‘bahá’i’-gedachtegoed: de levensvisie die zij probeert na te leven. “Een van de kernprincipes van de ‘bahá’i’-visie is ‘eenheid in verscheidenheid. ”De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn’.

Tijdens een taalles gegeven door Nederlandse vrijwilligers aan nieuwkomers uit Syrië heeft zij ook ervaren hoeveel gemeenschappelijks wij hebben als mens ondanks de verschillen qua cultuur, uiterlijk of opleiding. Je moet wel hiervoor open staan – dan ontstaat de flow - en ervan bewust zijn dat anderen mogelijk anders reageren dan je verwacht, of dat dingen in diverse culturen een andere betekenis kunnen hebben.

Reflectie is essentieel

We zijn volop aan het experimenteren en aan het leren in het sociaal domein: zoals werken met feiten, exacte data en met wetenschappelijke kennis. Dat helpt ons ook om de juiste keuzes te maken en om effecten te meten. In dit proces is reflecteren essentieel. Stel steeds de vragen “Wat gaat goed, waar wil je heen, wat merk je op”. Deze reflecties brengen je verder. Samenhang zoeken tussen de domeinen is nieuw. De opgaven zijn veranderd; hoe werk je met nieuwe partners? Ontdekken wat werkt en niet werkt door: klein starten –> doen –> reflecteren ->  aanpassen.
We leren in wederkerigheid. Ook dat is ruimte geven aan Diversiteit.

logo12

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

3 Originele manieren van opleiden in een krappe arbeidsmarkt - gratis webinar 10 januari 2022

LET OP! INSCHRIJVING SLUIT 6 JANUARI OM 14.00 UUR