ingrid
  • Diversiteit: omarm elkaars verschillen

Diversiteit: omarm elkaars verschillen

Vera Hersbach is sinds mei 2019 directeur/bestuurder van Stichting Welzijn Hoeksche Waard; dit is haar eerste functie als bestuurder en zij startte in deze positie ook op een relatief jonge leeftijd. Vera vertelt vol enthousiasme over het groeien in de rol en haar warme hart voor het werk van de organisatie, voor de kwetsbare inwoners. In dit gesprek stond centraal hoe belangrijk het is om elkaars verschillen te omarmen. De visie van corporate antropoloog Danielle Braun hebben Vera in haar inzichten over het onderwerp bevestigd.

Diverse studiekeuze

foto vera3Vera start met vertellen over haar studiekeuze: “Het gevoel dat je juist kunt leren van verschillende perspectieven, had ik al bij aanvang van mijn studie MBA. Ik koos om deze te volgen bij Business School Nederland. Een instituut waar veel mensen uit het bedrijfsleven naar toe gaan.  Het was een hele bewuste keuze om juist van een ander vakgebied te leren. In die tijd leerde ik ook dat iedereen eigen vraagstukken en kwetsbaarheden heeft. En dat ik niet alleen kwam halen maar ook kwam brengen. Open staan voor ‘de ander’ is wat ik constant omarm; zo leer je veel van elkaar; van elkaars divers zijn; dat is een verrijkende wisselwerking.”

Talenten zien en ruimte geven aan ontwikkeling

En dan breekt het moment aan dat Vera toe was aan een stap naar eindverantwoordelijke van een organisatie; een spannende keuze omdat zij niet eerder een bestuurlijke positie had bekleed. En daarbij zichzelf wilde blijven met passie voor de inhoud van het welzijnswerk als grootste drijfveer. Tijdens het sollicitatieproces kwamen wezenlijke vraagstukken naar boven als ‘past een bestuurlijke functie wel bij mij?’ Hierover heeft Vera, tijdens de procedure, goede gesprekken kunnen voeren met Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Haar stijl van werken en persoonlijkheid kenmerkt zich door aandacht te hebben voor zowel de harde als de zachte kant; de onderstroom. Ze heeft niet de natuurlijke behoefte om zichzelf enorm te profileren. Ze stelt altijd welzijn van de (kwetsbare) inwoners centraal en maakt zich daar hard voor. In dit sollicitatieproces gold dat de organisatie ook een bewuste keuze moest maken; kiezen voor een ‘ander type mens’. De raad van toezicht heeft het divers talent willen zien en Vera de ruimte gegeven om te mogen ontwikkelen in haar rol als bestuurder. Kiezen voor een beginnende bestuurder met een andere blik vraagt lef van een organisatie. Maar die andere zienswijze levert ook veel op.
Vasthouden aan je persoonlijke stijl en de ruimte krijgen om je te mogen door ontwikkelen moet je gegund worden door de organisatie, constateert Vera.

Oefenen, leren, werken

Op een gelijkwaardige manier met iedereen omgaan, onderzoeken wie waar goed in is, daarin ruimte geven en zo maximaal gebruik maken van ieders talent. Vanuit deze visie werkt Welzijn Hoeksche Waard samen met inwoners, jongeren, vrijwilligers en netwerkpartners. En deze lijn wordt dus ook doorgezet binnen de organisatie. Het betekent elkaar leren kennen maar ook verantwoordelijkheid nemen en dragen. En in dit proces mag je oefenen en leren. Bij divers werken is het essentieel om constant open te staan, te bevragen en te onderzoeken: ‘Wat drijft mensen?’ Het vraagt om investeren in de verschillende mensen, die samen de organisatie maken. Maar die verschillen maken juist kleur en diversiteit. En bij alles blijft Vera verbonden aan de werkvloer, aan de inhoud van het welzijnswerk door bijvoorbeeld deel te nemen aan een welzijnsactiviteit, samen te lunchen en mensen te blijven bevragen. Intussen heeft zij geleerd op authentieke wijze haar rol als bestuurder te vervullen door zowel in verbinding te zijn met het welzijnswerk en de mensen van de organisatie als met bestuurders van andere organisaties.

Open staan is diversiteit

“Sta open voor die ander, blijf kijken naar ieders passie en talent. Voordat je iets vindt, stel vragen. Voer het open gesprek en werk hierdoor mee aan diversiteit!” eindigt Vera met passie.

wzw logo

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Van lerende organisaties naar lerende netwerken

‘De lerende organisatie’ is een gevleugelde term die ik veel tegenkom. Als lerende organisatie is learning by doing op alle lagen een gegeven, met als…

marike