crista
  • Diversiteit: ruimte laten aan anderen om diverse zienswijzen én creativiteit te bevorderen

Diversiteit: ruimte laten aan anderen om diverse zienswijzen én creativiteit te bevorderen

Mohammed Dahmane werd in 2018 door Crista Vonkeman bemiddeld als lid raad van toezicht bij Impuls Kinderopvang. Crista en Nancy Kroon gingen in gesprek met Mohammed over diversiteit. Mohammed is geboren in Marokko en als 15 jarige met zijn ouders naar Nederland gekomen. Zelf heeft hij een gezin met 3 kinderen. Mohammed heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit Amsterdam en heeft een Executive Master of Finance & Control behaald aan Nijenrode; hij is controller bij de Gemeente Baarn en heeft daarnaast een eigen bedrijf.

 mohammed in artikel2Taal als barrière en tegelijk als motivator

Na slechts 6 maanden Nederlandse les, volgend op zijn aankomst in Nederland, maakte Mohammed om pragmatische redenen een minder uitdagende  keuze voor de mavo, ondanks het vwo-advies. Mohammed respecteert de uitganspunten van zijn ouders én geeft vorm aan zijn eigen ideeën. Hij voldoet aan de wens van zijn vader om direct na de mavo te gaan werken; en dus volgt hij het atheneum en zijn vervolgstudies in rap tempo in de avonduren. Op dit moment rondt Mohammed zijn MBA af en maakt hij zich op voor zijn eindscriptie. 

Van 0 naar de top bij Amev/Fortis in 18 jaar

Als Mohammed in de avonduren het atheneum volgt, werkt hij als postkamermedewerker bij Amev. Het vervolg is indrukwekkend: in 18 jaar groeit hij – Mohammed hanteert een persoonlijke regel van niet meer dan 4/5 jaar in één positie blijven, want: geef óók de ruimte aan anderen - tot adviseur van de Raad van Bestuur. Mohammed stelt enthousiast vast: “Ik hoefde nooit te solliciteren of een brief te schrijven maar werd steeds gevraagd, misschien viel ik op door wat ik meebreng als persoon, open en sociaal ben”.

Van bankwezen naar voetbal – over diversiteit gesproken!

Het bankwezen gaat Mohammed tegen staan en hij maakt de overstap naar de KNVB. Sport en sportonderzoek liggen hem na aan het hart, zo verzorgt hij voor de Universiteit Utrecht een onderzoek over sportparticipatie en bestuurlijke vernieuwing. Een inspirerende ontmoeting met de directeur van de KNVB zorgde ervoor dat hij zich als projectmanager 5 jaar verbond aan de KNVB.

De noodzaak van de zorg voor het kind

Na een korte tussenstop, in het verzekeringswezen en Jeugdzorg, belandt Mohammed bij de gemeente Baarn. Over wat voor Mohammed de mooiste werkomgeving was, is hij stellig: “Jeugdzorg”. De immateriële meerwaarde stijgt ver uit boven financiële meerwaarde. Een dagje meedraaien op de kindertelefoon was een heftige ervaring voor Mohammed, de impact van de gesprekken met kinderen is groot, evenals het respect dat hij heeft voor jeugdwerkers.

Marokko als basis en persoonlijke meerwaarde

Mohammed leert van zijn Marokkaanse opvoeding dat je écht moet koesteren wat je hebt, zaken op de juiste waarde moet schatten. Mensen zijn vaak geneigd vooral de lelijke bloem te zien in de bos mooie bloemen; kijk naar het mooie. Daarom draagt Mohammed deze sociale gedachte altijd in zich : “Wees je bewust dat sommige mensen niet dát kunnen wat je van jezelf eist.” En zorg voor die mens die nog niet zelfredzaam is”. Mohammed beheerst de mix van procesgericht denken, bewust zijn van noodzaak tot financiële winst om te overleven; en mens & omgeving in het vizier houden. Dat geeft hem een ‘anders ziende blik’ die meerwaarde biedt aan organisaties.

Impuls Kinderopvang Amsterdam

Impuls heeft Mohammed als ‘niet Amsterdammer’ van harte gekozen als toezichthouder. Heel bewust is gekozen voor iemand die meer bracht dan sec financiële kennis; een toezichthouder met een aanvullende achtergrond in werk en culturele achtergrond Mohammed ervaart dat hij een goede inbreng kan hebben als het gaat over de diversiteit van de Amsterdammers en doelgroepen; ondersteunend is bij vragen die samenhangen met culturele elementen. In die zin geeft hij werkelijk een impuls. Mohammed blijft bescheiden, want: “het zijn soms kleine dingen”; echter, vaak met grote impact. Bij vraagstukken rond culturele diversiteit op vele niveaus, wordt Mohammed bevraagd over culturele zaken en kan hij zijn meerwaarde echt kwijt.

Afspiegeling en de blinde vlek in besluitvorming

Écht inhoud geven aan diversiteit in organisaties wordt nog te weinig gedaan, meent Mohammed.
Het is zaak om anders te zoeken naar mensen; soms moet de advertentie specifiek worden opgesteld, gericht op een bepaalde diversiteit. Want: “Waar komt het vandaan dat nog steeds de meerderheid van de leidinggevenden man is? Kan het zo zijn dat mensen (HR, managers) vooral klonen van zichzelf werven? Dat zij kiezen wat dichtbij henzelf is.” merkt Mohammed kritisch op. Mohammed voegt stellig toe dat ‘men van alles roept maar expliciete maatregelen nauwelijks genomen worden, ook/juist niet in de politiek. Diversiteit is niet slechts een zaak die tijd kost, er is lef en durf nodig van mensen op het niveau van besluitvorming om ‘anders’ te kiezen

Risico nemen om anders te kiezen; voor beide kanten

Buiten kijf staat dat kwaliteit op 1 staat; organisaties durven nog onvoldoende ‘risico’ te nemen om divers, anders dan zijzelf, te kiezen bij het aanstellen van nieuwe mensen. Voor Mohammed geldt dat hij zijn eigen netwerk slechts dan aanspreekt, als hij specifiek gevraagd wordt. Het moet immers zinvol zijn en bewust gemotiveerd; toe werken naar een diversiteitsquotum op zich, is niet voldoende.  Het kan nodig zijn om mensen zelf te benaderen en uit te nodigen tot solliciteren. Als men echts iets ‘anders’ wil, zal er ook echt ‘anders’ gezocht moeten worden. Bij allochtonen zelf bestaat nog té vaak terughoudendheid; zelfonderschatting. Je moet ook zelf lef hebben in jouw diversiteit, je ontneemt jezelf én de organisatie de kans om divers te zijn als je niet durft solliciteren.

Bewijsdrang door tegenwerking

Soms moet je je afkomst achter je laten als het niet logisch is om een bepaalde stap te nemen. Mohammed vertelt dat hij op enig moment door een leraar werd aangesproken dat hij “als allochtoon” toch zeker niet in aanmerking kwam voor de studie economie. Juist daardoor werd Mohammed extra gemotiveerd om die studie wél te doen. De betrokken leraar heeft zijn mening overigens geheel teruggetrokken en excuus gemaakt tijdens de diploma uitreiking.
De opmerking van de leraar is een motivator in het leven van Mohammed, vergelijkbaar met de ‘achterstand’ door zijn achtergrond waarin het ook niet logisch leek om te gaan studeren.

Mohammed’s oproep aan young potentials:

Vermijd een slachtofferrol! Wees eerlijk over je eigen kwaliteiten ook als je ‘minder’ scoort: doe dan je best om beter te scoren of stel je eisen bij. Zoek naar interventie, wees creatief in het zoeken naar oplossingen om iets wat je wilt doen, toch te doen. Mohammed vindt begeleiding aan jongeren die het moeilijk hebben, essentieel. Wees streng én sociaal, kijk altijd naar wat achter de mens zit. Elk mens heeft eigen, waardevolle bagage! 

Wereldburgemeester

“Waar blijven in de publiciteit de praktische voorbeelden van successen van diversiteit? Daar wordt  weinig aandacht aan besteed. Denk aan de Rotterdamse burgermeester Aboutaleb die de titel wereldburgemeester heeft gewonnen maar wát hij als andersdenkende heeft bereikt verdient een bijzonder label – zijn bijdrage blijft onderbelicht” meent Mohammed.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie nieuws: ons vacature overzicht december 2021

Zoals je van ons gewend bent zetten we graag regelmatig alle nieuwe vacatures, lopende procedures en vervulde functies op een rij. Veel leesplezier!

ingrid