francine
  • Een drukke zomer voor select

Een drukke zomer voor select

Het was een hete zomer waarin we niet stil hebben gezeten:

  • We hebben bij De Schoor (brede welzijnsorganisatie) in Almere een interim project recruiter geplaatst die voor de uitdagende taak staat om een aantal nieuwe opbouwwerkers te werven en selecteren.
  • Voor het Groene Hart Ziekenhuis zochten en vonden we een nieuwe senior HRM adviseur.
  • Bij de Economic Board of Utrecht is een nieuwe domein manager zorg gestart.
  • We hebben 2 organisaties die zich inzetten voor cliënten met een verstandelijke beperking met een interim vraagstuk kunnen helpen.
  • We hebben een interim bestuurder naar een grote organisatie in Zuid Nederland bemiddeld.
  • En bij Severinus, Veldhoven en omgeving, is een interim zorgmanager actief.
  • We hebben inmiddels een aantal goede kandidaten geplaatst die onze klanten helpen bij het schrijven van aanbestedingen.

Er lopen nog een aantal mooie procedures en verder in het najaar gaan we zeker nog op zoek naar een aantal goede kandidaten die als toezichthouder actief willen zijn. inHoud onze site in de gaten.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Consequenties aanbestedingen voor zorginstellingen - wat kan Bosman & Vos voor u betekenen?

Gemeenten krijgen de taak om via de Wmo burgers die daarop aangewezen zijn, te voorzien van de nodige begeleiding en ondersteuning. De gemeenten zullen binnen de nog vast te stellen financiële kaders invulling geven aan het beschikbaar stellen van deze ondersteuning en begeleiding. Het beschikbaar stellen van maatwerkvoorzieningen is hier onderdeel van. Bekend is dat er ‘meer met minder’ moet worden gedaan, dus het moet ‘anders met minder’.

 

crista