ingrid paul
  • Een geslaagde bemiddeling bij Combiwel

Een geslaagde bemiddeling bij Combiwel

Aan het woord de klant, Margot Kijlstra, bestuursadviseur en een bemiddelde kandidaat, Jannie Smit, over haar nieuwe baan als regiomanager bij Combiwel.

De klant, Margot Kijlstra, bestuursadviseur bij Combiwel
Voor een ondernemende welzijnsorganisatie zoals Combiwel is het nooit saai. Als we zelf al niet voor nieuwe actie zorgen, dan wordt het wel ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving of maatschappelijke vraagstukken. Een wereld van mogelijkheden en kansen waar we graag onze energie op in zetten. Het moet uiteraard efficiënt en effectief zijn en dan kijk je natuurlijk ook naar je interne organisatie. Wat staat ons te doen om de burgers zo goed mogelijk te bedienen.

Dat deden we al vanuit samenwerkingsverbanden, maar vroeg ook een meer integrale aanpak. Niet alleen op de vloer, maar ook vanuit het management. In plaats van per sector en vakgericht te kijken moet er meer vanuit de samenhang van onderwerpen gehandeld worden. Bovendien is er een verkleining van het aantal stadsdelen geweest in Amsterdam, waardoor de gemeentelijke contacten ook anders zouden gaan verlopen. Genoeg reden voor ons om een reorganisatie plaats te laten vinden, waarbij we overgingen van doelgroepmanagers naar regiomanagers.

Vanuit intern hadden we een manager die mee ging in de nieuwe structuur, maar voor twee of drie regio’s moesten we iemand zien te vinden. Dat kost veel tijd en we wilden snelheid. Daarom hebben we Bosman & Vos ingeschakeld. In vrij korte termijn hebben we zaken kunnen doen, waarbij de procedure snel in gang gezet is en de gesprekken met kandidaten vlot volgden. Het aanbod van kandidaten was gevarieerd en uiteenlopend waardoor we echt keus hadden en dat is prettig. Kandidaten waren goed geïnformeerd en door het kandidaatsprofiel konden we sneller tot de kern komen in de gesprekken.

Het MT is nu een mooie mix van intern, iets meer afstand maar met kennis van Amsterdam en nog iets meer afstand en kennis van buiten Amsterdam. Ze zijn met volle vaart in de actualiteiten gedoken waardoor het lijkt alsof ze er al veel langer zijn dan de werkelijkheid van net iets meer dan een maand.

Jannie Smit aan het woord over haar nieuwe baan als regiomanager bij Combiwel
Mijn wereld staat op zijn kop. Ik ben net verhuisd en een week later in deze nieuwe baan begonnen. Het is dus veel tegelijk en ik realiseer me dat de dingen tijd nodig hebben om in balans te komen. De functie van regiomanager bij Combiwel is een leuke functie. Er gebeurt veel tegelijk en vanaf dag 1 konden we, de andere nieuwe regiomanager en ik, volop aan de slag. Het is bijzonder om te ervaren zo welkom te zijn.

Mensen hebben in de organisatie op ons zitten wachten, onze aanwezigheid is gewenst en we kunnen ons meteen nuttig maken en voelen.
De organisatie is in verandering op veel vlakken tegelijk. Er is een nieuwe structuur neergezet en we zijn volop bezig een nieuwe werkwijze in te voeren. Er is een hoop dynamiek door alle veranderingen en er moet veel gebeuren. Dat maakt het ook spannend. Het fijne is dat de lijnen binnen de organisatie kort zijn, we in totaliteit een leuk team hebben en er veel saamhorigheid is.
De informatie over de functie is herkenbaar met de werkelijkheid. Aan het begin van de procedure stond open wie naar welke regio zou gaan en volgens mij is de indeling goed gedaan. Ik ben in ieder geval blij met de regio waar ik werk.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Zorg en opvang in de voorschoolse situatie

Het regeerakkoord van het huidige kabinet geeft aan hoe belangrijk de overheid het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen vindt.

Voornemens uit het akkoord:

  • Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).
  • Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.

Bosman & Vos heeft de afgelopen jaren een aantal gemeenten geadviseerd hoe het voorschools aanbod zo kan worden ingericht dat de sluitende aanpak kan worden gegarandeerd, waarbij de gemeentebegroting niet extra belast wordt en bezuinigingen mogelijk zijn.

Pim