ingrid paul
  • Een interim opdracht uitgelicht: bij de Algemene Stichting Bejaardenzorg in Den Haag

Een interim opdracht uitgelicht: bij de Algemene Stichting Bejaardenzorg in Den Haag

Leny Houben, directeur bestuurder van ASB/Steva: De ASB had op korte termijn een ervaren interim-manager nodig die de staffunctionaris beleid en kwaliteit kon vervangen. Bosman & Vos is in deze opdracht goed geslaagd door Rob Seuren voor te stellen. Dit is een hele goede fit geworden, qua competenties en persoonlijkheid.

Hij heeft uitstekende resultaten bereikt en werkelijke verandering gerealiseerd. In korte tijd is het kwaliteitmanagementsysteem geactualiseerd en het kwaliteitsteam en de structuur versterkt, het gaat eerlijk gezegd echt uitstekend….”.

Rob Seuren: In augustus 2010 ben ik binnen de ASB gestart met, zeker qua tijdpad, een hele scherpe opdracht. Binnen een maand moest er een concept projectplan liggen die samenhang aanbracht in verschillende lopende verbetertrajecten en richting gaf aan vraaggerichte en dialooggestuurde zorg en dienstverlening. Het projectplan moest daarnaast een toekomstgericht innovatief karakter hebben. Het voorbereiden van een HKZ certificering in november 2010 was een tweede deel van de opdracht naast allerlei lopende kwaliteitsvraagstukken waaronder het herinrichten van het kwaliteitshandboek, het kwaliteitskader verantwoorde zorg, nieuwe leveringsvoorwaarden en certificering van het vrijwilligersbeleid.

De scherpe opdrachtformulering met tijdspad was prettig omdat dit structuur gaf om snel resultaatgericht binnen de twee locaties van de ASB aan de slag te gaan. De korte communicatielijnen en informele organisatie versterkten dit. Eén en ander heeft er in geresulteerd dat het projectplan ‘Gewoon leven zoals ik gewend was’ is vastgesteld en goedgekeurd door het Zorgkantoor waarmee zij het project mede financieren. De implementatie van dit plan is ondertussen in volle gang.

De audit voor het HKZ certificaat is met glans geslaagd, drie handboeken zijn omgevormd tot één kwaliteitshandboek en kwaliteit in het algemeen staat hoog op de agenda binnen de organisatie. In een korte tijd hebben we veel bereikt en/of richting gegeven. Ik heb zeker het gevoel hier een bijdrage aan geleverd te hebben. Ter afsluiting van de opdracht heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn opvolger in te werken.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor Zorg! successen

Met trots berichten we over successen in het In voor Zorg! programma:

francine