nicoline
  • Eliane Thewessen over Scheiden Wonen en Zorg

Eliane Thewessen over Scheiden Wonen en Zorg

Eliane Thewessen, Raad van Bestuur, De Riethorst Stromenland:

Zo’n 8 tot 9 jaar geleden, ik bevond me nog in de ziekenhuiswereld, had de bestuurder van een grote ouderenzorgorganisatie in de regio het steeds over scheiden van wonen en zorg. In elke vergadering waarin we samen zaten of bij ontmoetingen elders was dit hét onderwerp van gesprek. ‘Waar is die brand?’ dacht ik toen nog. Die urgentie heeft een aantal jaren op zich laten wachten, maar nu zijn de consequenties van het scheiden van wonen en zorg meer dan actueel. Het vraagt van mij, inmiddels zelf werkzaam in de ouderenzorg, dagelijks aandacht.

De snelheid waarin deze transitie nu moet worden doorgevoerd baart echter zorgen. Een AWBZ-indicatie voor ZZP 1 en 2 wordt nu al niet meer afgegeven, voor ZZP 3 vervalt dit vanaf januari 2014 en voor de helft van ZZP 4 vanaf 2016. Voor de huidige cliënten geldt het recht op AWBZ-gefinancierde woonruimte zolang hun indicatie duurt. Daarna, mits de zorgzwaarte is toegenomen tot minimaal ZZP 4, zal er een scheiding tussen wonen en zorg gelden. De zichtbare consequenties van dit beleid (ont)sierde recent de voorpagina’s van verschillende kranten.

De Riethorst Stromenland is een middelgrote zorgorganisatie in West-Brabant met 12 zorglocaties: 4 verpleeghuizen (in 2 hiervan wordt geriatrische revalidatie geleverd), 4 gecombineerde verpleeg-/verzorgingshuizen, 2 woonzorgcentra, een logeerhuis en een zorgboerderij. Daarnaast wordt thuiszorg geleverd in de woonzorgcentra, in aanleunwoningen en in de wijk. In totaal zijn er momenteel 557 cliënten in langdurige intramurale zorg. In verschillende huizen wonen 75 cliënten met een ZZP-indicatie van 3 of minder en 92 cliënten met een ZZP 4 indicatie.

De Riethorst Stromenland bereidt zich op de wijzigingen voor door het ondernemen van een aantal acties. Eind vorig jaar is er een inventarisatie gedaan van bestaand en binnenkort op te leveren vastgoed en van de te verwachten demografische veranderingen in de regio. Dit heeft een helder beeld opgeleverd van groeimogelijkheden (m.n. PG-zorg) en noodzakelijkheid tot intramurale krimp (ZZP 3-4 en lager). Momenteel wordt de Actiz impactanalysetool ingevuld. Hierdoor kunnen de effecten van het regeerakkoord en een aantal toekomstscenario’s voor de organisatie in beeld worden gebracht. De omvang van de benodigde veranderingen zal dan duidelijk worden.

Daarnaast zijn er gesprekken met het zorgkantoor over verzwaring van bestaande plaatsen. De groeimogelijkheid die het zorgkantoor biedt is echter beperkt.

In het kader van de afbouw van tweepersoonskamers verplaatsen we momenteel een twaalftal bedden van een verpleeghuis naar een verzorgingshuis. Gelet op de financiering van de huisvestingscomponent is dit geen ideale oplossing.

Tenslotte onderzoeken we of we een aantal (delen van) verzorgingshuizen geschikt kunnen maken voor wonen met zorg. Deze woningen kennen echter over het algemeen een hogere huurprijs vanwege noodzakelijke aanpassingen, de aanwezigheid van domotica en doordat een belangrijk percentage van de vierkante meters van de verzorgingshuizen niet direct aan het wonen zijn gerelateerd (door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een restaurant, een recreatieruimte, et cetera).

Huisvesting is gestolde filosofie. De filosofie, lees soms: de politiek, verandert sneller dan de uitvoering van de verbouwing. Een continue uitdaging!

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden in roerige tijden

Al eerder schreven we over de belangrijke en veranderende rol van toezichthouders, juist in het sociaal domein. Langzaam maar zeker is iedereen wel overtuigd dat…

ingrid