• Gerrit Kerkkamp, bestuurder bij Doras over de bemiddeling van Will van Schendel, de nieuwe directeur

Gerrit Kerkkamp, bestuurder bij Doras over de bemiddeling van Will van Schendel, de nieuwe directeur

“Stichting Doras is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Noord. We hebben 100 medewerkers in dienst en werken samen met 140 vrijwilligers. Ons besturingsmodel is conform het governance model ‘bestuur op afstand’.

Eind 2010 besloten we om een periode met een interim directeur af te sluiten en vanaf medio 2011 verder te gaan met een nieuwe, ‘vaste’ directeur. Dat moest iemand zijn die Doras in de komende, naar verwachting moeilijke jaren, niet alleen overeind kan houden, maar die ook de ambitie heeft om nieuwe mogelijkheden en werkterreinen voor de maatschappelijke dienstverlening te ontdekken en te ontginnen.

 Omdat we bij het aantrekken van de interim directeur goede ervaringen hadden opgedaan met Bosman & Vos, in de persoon van Ingrid Venekamp, besloten we opnieuw met hen - en met haar in het bijzonder - in zee te gaan. Dat bleek een goede beslissing. Na enkele gesprekken met bestuursleden en medewerkers uit de verschillende geledingen werd door haar een profiel op maat geschreven en werden vervolgens enkele kandidaten voorgesteld die daaraan voldeden. Over de kandidaat die uiteindelijk werd benoemd, bestond bij bestuur, vertegenwoordigers van de medewerkers en bij de ondernemingsraad volstrekte en enthousiaste eenstemmigheid. De praktijk van het eerste half jaar wijst uit, dat we met het aanstellen van Will van Schendel als onze nieuwe directeur een buitengewoon gelukkig besluit hebben genomen. Met dank aan Ingrid Venekamp.”

Will van Schendel over haar bemiddeling als directeur naar Doras
“Ingrid Venekamp van Bosman & Vos heeft mij bemiddeld naar een nieuwe stap in mijn carrière als directeur bij Stichting Doras. Met haar oprechte interesse en kennis van zaken heeft zij een niet voor mij direct voor de hand liggende match tot stand gebracht. Ze kijkt met een frisse, kritische blik en bemiddelt helder, kordaat en oprecht. Ik kijk terug op een prettige communicatie, een plezierige afhandeling en een uitstekende nazorg van bureau Bosman en Vos.”

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werven en selecteren van voorzitters en leden van Raden van Toezicht

Toezicht houden is de afgelopen jaren in een ander daglicht komen te staan. Het is niet voor niets dat vele brancheorganisaties een Governancecode hebben opgesteld…

ingrid