Watze met & teken
  • Herziene 3e druk “Stoppen met leidinggeven”

Herziene 3e druk “Stoppen met leidinggeven”

De verkoop van “Stoppen met leidinggeven” (Watze Hepkema, 2007) gaat gestaag door. Recensies en reacties van klanten zijn zeer positief en het behoort inmiddels tot de verplichte lesstof bij een aantal managementopleidingen.

Deze maand is een herziene derde druk uitgekomen. Daarin gaan we uitvoeriger in op de kanteling in de besturing, zoals die nu plaats vindt in diverse organisaties in zorg en welzijn: meer sturing door de klant in samenspraak met de professionals, minder sturing door het management. Van top/down, aanbodgericht, management dominant naar horizontale verhoudingen, vraaggericht en met een sturende rol voor klant en professional. We zien bij onze klanten dat alles daardoor op zijn kop komt te staan. Het concept leiderschap verandert. Leidinggeven doet eigenlijk iedereen.

 Zelfsturende teams doen wederom hun intrede. Al is het per werksoort wel zoeken hoe ver je daarin wil gaan. Wil je dat teams maximaal zelf sturen? Of gaat het vooral om het geven van ruimte op het professionele vlak, terwijl je op het gebied van financiën, vastgoed en systemen zaken strak blijft regelen? Ook zien we dat er voor de staf en de ondersteunende functies veel verandert. Van beleid maken en controleren naar ruime kaders formuleren en daarbinnen 'best practices' verzamelen. 

Zelfs het dogma van integraal management begint te wankelen. Wij zien mooie voorbeelden van organisaties waarin het management zich concentreert op strategie, huisvesting, financiën en systemen en waarin een leidende coalitie van professionals de inhoud vorm geeft en vernieuwt. Ieder zijn vak en elkaar daarin vertrouwen. 

Het zijn uitermate boeiende tijden, waarin een fundamenteel andere kijk op leiderschap en organiseren ontstaat. Middels “Stoppen met leidinggeven” hopen wij bij te dragen aan deze transformatie. Persoonlijk leiderschap blijft daarbij voor ons de kern: je eigen defensies ontmantelen, zodat je je van binnenuit kunt verbinden aan de doelen van de organisatie, stevig en tegelijkertijd liefdevol.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

De 4 D’s in de kabinetsformatie (3)

In deze derde aflevering over de 4 grote decentralisaties in het sociale domein volgen wij de ontwikkelingen na de verkiezingen van 12 september. Om het geheugen op te frissen: het gaat om de jeugdzorg, overheveling begeleiding uit AWBZ naar Wmo, het passend onderwijs en de onderkant van de arbeidsmarkt. In de slipstream speelde er de IQ-maatregel.