Pim
Hekon
  • Het kind en het badwater.

Het kind en het badwater.

Op 15 april 2010 kopt de NRC: ‘over acht jaar zal alles in de jeugdzorg anders zijn’. Waar hadden we dat meer gehoord?

Discussies over de inrichting van het jeugdzorgstelsel in plaats van met elkaar praten over effectieve methoden om kinderen te helpen, dat is het beeld dat de afgelopen 10 jaar is over de jeugdzorg is ontstaan.

Bosman & Vos heeft de afgelopen jaren veel instellingen in de jeugdzorg geadviseerd bij hun positiebepaling tussen de schuivende panelen van het jeugdzorgstelsel, maar de advisering was er steeds op gericht om instellingen in staat te stellen kinderen zo effectief mogelijk te helpen.

Het nieuwe kabinet Rutte – Verhagen heeft het voorstel voor een stelselherziening, dat het vorige kabinet in zijn nadagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, overgenomen. Inmiddels heeft ook al een werkgroep uit de Tweede Kamer (Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg) zich met de herinrichting van de jeugdzorg bezig gehouden.

Het regeerakkoord stelt: ‘er bestaat grote zorg over het functioneren van de jeugdzorg. De huidige manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert zal een wezenlijke verandering moeten ondergaan. De effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening.’ Uitgangspunten daarbij zijn:
• Afwentelingseffecten tussen zorgdomeinen voorkomen, effectieve samenwerking tussen instanties stimuleren;
• Beperken van aantal bestuurslagen en financieringstromen, zodat een (meer) integrale aanpak tot stand kan komen;
• De kwaliteit van de zorg beter borgen.

Het kabinet zal daarom de volgende maatregelen nemen:
• Eén financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en jeugd-ggz.
• Alle taken op het gebied van jeugdzorg gefaseerd overhevelen naar de gemeenten: jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte jeugd.
• De Centra voor Jeugd en Gezin die inmiddels gerealiseerd zijn, zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten.

Zowel de verandering van de financieringstructuur (één financieringssysteem) als de verandering in de aansturing (alle taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten) zijn gigantische operaties, waar alle bestuurslagen en alle instellingen in de jeugdzorg mee te maken krijgen.

Bosman & Vos kan u ondersteunen bij uw zoektocht naar een nieuwe positiebepaling in het heringerichte jeugdzorgstelsel, bijvoorbeeld:
• Welke financiële consequenties zijn er en wat betekent dat voor de bedrijfsvoering?
• Hoe moet de financiële relatie tussen overheid en uitvoeringsinstelling opnieuw worden ingericht?
• Wat zijn de gevolgen voor het P&C proces en de verantwoordingsvereisten?

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Gerard Bosman, Hekon Pasman of Pim Lameris.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Krijgt de ouderenzorg het geld om de kwaliteit te leveren die de cliënt verdient?

In het regeerakkoord lezen wij: ‘het nieuwe kabinet streeft naar verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hiervoor is bijna € 1 miljard vrijgemaakt.

Pim