ingrid
  • Het samenstellen van een nieuwe Raad van Toezicht en de klant aan het woord

Het samenstellen van een nieuwe Raad van Toezicht en de klant aan het woord

Het formeren van een nieuwe Raad van Toezicht of het completeren is altijd een zoektocht naar de juiste balans tussen de (toekomstige) leden. Lees mee over onze ervaringen hiermee.

We werven al langer – en met veel plezier - voorzitters en leden voor Raden van Toezicht in het sociaal domein. Uiteenlopende organisaties (GGZ, ouderenzorg, MEE, kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en 1e lijnszorg) hielpen we bij het completeren van hun RvT. Twee maal formeerden we een volledig nieuwe Raad van Toezicht. Voor de nieuw opgerichte Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid hebben we alle nieuwe toezichthouders in één ronde geselecteerd. En dat naar volle tevredenheid van zowel de bestuurders als de toezichthouders. En recent hebben we in 3 stappen nieuwe toezichthouders geworven voor Reos in Leiden. Hieronder delen de directeur/bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht hun ervaringen. 

Marie-Fleur Lobry, directeur bestuurder van Reos:

“Eind 2014 heb ik contact opgenomen met Ingrid Venekamp, ik had haar eerder al ervaren als een deskundige werving en selectie consultant. Daarom gunde ik haar graag de opdracht vijf leden voor de Raad van Toezicht voor Reos te selecteren. Een bijzonder traject, omdat Reos zocht naar profielen van kandidaten die aansloten bij een nieuwe koers van een organisatie in verandering. Buiten de gebaande paden denken, de dynamiek binnen een nieuw team van mensen kunnen inschatten en kritisch adviseren zijn Ingrid toevertrouwd. Op basis van haar zorgvuldige selectie kon de RvT van Reos zijn leden benoemen. Resultaat: een geheel vernieuwde en toekomstbestendige Raad van Toezicht!”

Rob Hartings, voorzitter Raad van Toezicht van Reos:

“De samenwerking met Bosman &Vos, specifiek met Ingrid Venekamp heeft geresulteerd in een sterke en volledige nieuwe Raad van Toezicht. Wat ik erg sterk vond was het meedenken en kritisch vragenstellen bij het bepalen van wat we zoeken. Doorvragen en geen genoegen nemen met gemeenplaatsen. Het is gelukt om een divers gezelschap te vinden dat zich wilde kandideren. Wij werden daarbij goed voorbereid op de vraaggesprekken. Ik ben zeer tevreden met de nieuwe leden, het zijn stuk voor stuk goede toezichthouders of willen dat worden en het lijkt alsof ze elkaar goed gaan aanvullen. Ik heb erg veel vertrouwen in deze Raad van Toezicht.”

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Versterken rol en deskundigheid van verzorgenden in wijkteams

Door alle veranderingen van de afgelopen jaren zijn wijkteams op een ander manier gaan werken en zijn ook andere competenties nodig.

Pim