crista
  • Het verhaal van Servanda - een terugblik via het Jaarbericht 2018-2019

Het verhaal van Servanda - een terugblik via het Jaarbericht 2018-2019

Jan Trapman – voorzitter Bestuur Servanda vertelt:

"Laat ik maar met de deur in huis vallen: 2018 was een pittig jaar voor Servanda.
We zagen ons, net als andere welzijnsvoorzieningen in Hardinxveld-Giessendam geconfronteerd met de gevolgen van het nieuwe gemeentelijke beleid: de maatschappelijke agenda oftewel de MAG. Tot en met 2018 was de subsidie nog zeker, hoe het daarna zou gaan, bleef heel lang onduidelijk. We opteerden voor het penvoerderschap van de MAG, ook om onze positie te versterken.
Het was een teleurstelling voor Servanda toen de gemeente een andere penvoerder selecteerde. Het leidde tot onduidelijkheid en onzekerheid bij de medewerkers, zeker toen ook nog de directeur vertrok naar een nieuwe baan.           

We zagen ons ook als bestuur geplaatst voor een moeilijke opgave.
We waren er allemaal van overtuigd dat Servanda een essentiële rol vervulde in deze gemeenschap. Maar duidelijk was ook dat er dingen moesten veranderen. We namen twee beslissingen. Allereerst trokken we een zeer ervaren interim-directeur aan, Crista Vonkeman. Zij zorgde voor nieuw elan binnen de organisatie en wist medewerkers te inspireren tot een nieuwe manier van werken: naar buiten gericht en goed inspelend op vragen en behoeften van inwoners.

Om de continuïteit, professionaliteit en veerkracht van Servanda te borgen namen we een tweede beslissing. Samen met de directeur zijn we vanaf de zomer van 2018 op zoek gegaan naar een grotere zusterorganisatie om structureel mee samen te werken. Een partner met deskundigheid en knowhow in het sociale domein en een stevige backoffice met secretariaat en HRM waardoor de Servanda-medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en blijvend kwaliteit kunnen leveren. En een partner die bovendien de lokale betrokkenheid in Hardinxveld-Giessendam en de merknaam Servanda kon en wilde waarborgen.
Die partner vonden we in MEE Plus/Vivenz. We willen Servanda per 1 januari 2020 invoegen in een nieuwe stichting De Sociale Basis. Daarmee kan ze de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien. 

Servanda worstelde in 2018, maar kwam boven. En hoe! Namens het bestuur van Servanda kan ik zeggen dat we er ontzettend trots op zijn hoe de organisatie zich herpakt heeft. Ze heeft zich vernieuwd en is tegelijkertijd haar kleurrijke en veelzijdige zelf gebleven. Servanda stond en staat voor laagdrempelige zorg, voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk.
In ons Jaarbericht kunt u lezen waar Servanda nu voor staat en wat ze allemaal te bieden heeft, van mantelzorgondersteuning tot meidenclub, van de vertrouwde Speel-In tot de nieuwe Ouders voor Elkaar en nog veel meer. Medewerkers en samenwerkingspartners vertellen in interviews het verhaal van Servanda. Het is het verhaal van een krachtige organisatie. Even vertrouwd en laagdrempelig als altijd, een onmisbare sociale basis in deze dorpsgemeenschap.

Graag wil ik u hierbij informeren dat Crista Vonkeman, haar werkzaamheden als interim-directeur per 1 september jl. heeft overgedragen aan Telma Vos (manager) en Jeannette Smiesing (teamcoach). We wensen Telma en Jeannette samen met medewerkers, vrijwilligers, partners en bewoners veel succes in Hardinxveld-Giessendam!”

Het Servanda Jaarbericht 2018-2019 leest u hier.Logo Servanda CMYK sociaal werk klein

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

25 bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 17

Begin 2017 heeft Bosman & Vos Helma Engels bemiddeld voor de interimopdracht van bestuurssecretaris bij HVO-Querido in Amsterdam. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

ingrid