Watze met & teken
  • Historie Bosman & Vos deel 4: 2004-2009 Stabilisatie

Historie Bosman & Vos deel 4: 2004-2009 Stabilisatie

Na een drukke maar onrustige periode, waarin we sterk gegroeid zijn, komen we nu in rustiger vaarwater.

Ingrid Venekamp bouwt Werving en Selectie zorgvuldig uit. Een kritische blik, zorgvuldigheid in het proces, eerlijke feedback naar kandidaten en opdrachtgevers en een grote betrokkenheid zijn haar handelsmerk.

Hekon Pasman wordt in 2004 partner in ons bureau met in zijn kielzog Diane den Tuinder als beginnend adviseur. Beiden kwamen van de Hogeschool Rotterdam. Hekon was daar directeur van de Transfergroep geweest en beschikte over een uitgebreide strategische adviespraktijk in de welzijnssector. Wij werkten als bureaus al samen bij klanten en Hekon had ons al betrokken bij het schrijven van een boekje “Dienstverlening in opdracht; een paradoxale opgave voor welzijnsorganisaties” (2001). Hij geeft daarin zijn, nog steeds actuele, visie op de kern van het welzijnswerk en de eisen die dat stelt aan de manier van besturen en organiseren.

Hun komst geeft Bosman & Vos een “boost”.  We worden een all round organisatieadviesbureau. Met een team van experts op het gebied van strategie, financiën, HRM en juridische zaken begeleiden we fusies, lichten we organisaties door, ondersteunen we bij het maken van strategische keuzes en de vertaling daarvan in werkprocessen en structuren.

Ook vieren we in 2004 ons tienjarig bestaan. We hadden mijn broer, Loek Bosman, gevraagd om zich voor te doen als een klant die ons wilde toespreken. In zijn toespraak vertelde hij dat hij Bosman & Vos had ingehuurd voor een onderzoek naar bepaalde kwaliteitsproblemen in zijn organisatie, maar dat de uitkomst van dat onderzoek was, dat hij zelf als bestuurder het belangrijkste probleem bleek te zijn. Hij waardeerde de scherpzinnigheid van Bosman & Vos, want aan deze mogelijkheid had hijzelf nooit gedacht en zij hadden hier maar 3 interviews voor nodig gehad. Het advies had alleen wel tot zijn ontslag geleid. Gelukkig bood Bosman & Vos hem een weliswaar kostbaar, maar gedegen outplacementtraject aan. Dat had, 8 modules en 14 maanden verder, tot waardevolle inzichten in zijn jeugd, maar nog niet tot een baan geleid. Vandaar dat hij nu deze toespraak benutte om de aanwezigen om werk te vragen. Terugkijkend plaatste hij in alle eerlijkheid wel enige vraagtekens bij het advies van Bosman & Vos, want hij had recentelijk van medewerkers begrepen dat de organisatie door het advies van de wal in de sloot was geraakt.   
Wij hebben zelf erg gelachen om deze speech, maar wat minder toen achteraf bleek, dat veel aanwezigen nooit begrepen hebben, dat het hier om een fake klant ging.

In 2006 moet Gerard van Leeuwen -  na jaren met veel succes binnen ons bureau te hebben gewerkt – als gevolg van zijn gezondheid een andere balans werk / privé zoeken en vertrekt hij jammer genoeg als partner. Hij wordt senior adviseur bij ZonMw.

In 2007 verschijnt “Stoppen met leidinggeven”, waarin ik, Watze, de afhankelijkheid en betutteling in organisaties aan de kaak stel. De 4e druk is inmiddels verschenen en het is na 12 jaar nog steeds verplichte literatuur bij een bachelors opleiding “Management in de zorg”.

De zelfsturende teams staan voor de deur en wij zullen Jos de Blok in de nacht strikken om Zorgaccent, de eerste traditionele ouderenzorgorganisatie die “om” gaat, hierbij te gaan helpen, maar daarover later meer.

Gerard Bosman en Watze Hepkema

Eerder verscheen:

En ons verhaal wordt vervolgd in de komende nieuwsbrieven met:

  • 2009 – 2014 Bloeitijd                   
  • 2014 – 2019 Vernieuwing          
Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie - vacatureoverzicht

Net voor de zomervakantie informeren we u graag over nieuwe vacatures, lopende procedures en vervulde functies.

ingrid