• Impact maken: Missie Paul Poortvliet

Impact maken: Missie Paul Poortvliet

Mijn ambitie is om bij te dragen aan het veroorzaken van impact. Impact maak je niet. Je vergroot de kans, in verbinding en interactie met anderen. Grotendeels is dit proces niet stuurbaar en beheersbaar. Je kunt wel goede condities creëren en juist hierin hebben bestuurders een cruciale rol.

"Als jongetje van een jaar of vier (rechts op foto) schijn ik tegen mijn moeder gezegd te hebben: “Ik wil later mensen helpen met ‘mulukheden’”. Nu, jaren later, doe ik dat in zekere zin. Samen met collega’s help ik mensen in organisaties met complexe vraagstukken. Vaak zijn dit vraagstukken waar meerdere organisaties, perspectieven en belangen in het geding zijn.

Missie Paul

Voorbeelden van deze (beleids)vraagstukken zijn: ‘In hoeverre voelen ouderen zich in deze stad ondersteund met de voorziening die we hebben ingericht?’, ‘Hoe zorgen dat we voldoende en goed gekwalificeerde professionals opleiden, zodat mensen toegang blijven houden tot zorg en ondersteuning?’, ‘Wat is de impact van ons toezicht?’, ‘Wat is de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek en hoe vergroten we de kans op deze impact?’.

In de beantwoording van deze vraagstukken speelt een goede onderlinge samenwerking, op allen niveaus binnen en tussen organisaties een belangrijke factor. Hiervoor zijn oliemannetjes en vrouwtjes, grenswerkers en diplomaten nodig en bestuurders die denken vanuit maatschappelijke opgaven en verder kijken dan het belang van de eigen organisatie. Dit vraagt om een goed begrip van het primaire proces en om zorgvuldig luisteren, beoordelen en interveniëren."

Wat is jouw missie? Laat het me weten via ppoortvliet@bosmanvos.nl

Paul is dagvoorzitter bij onze Broedplaats voor impact in het sociaal domein - 14 oktober.  Mis het niet en meld je aan om zo samen op een nieuwe manier te kijken naar de inrichting van ons sociaal domein. 

 

 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Impact maken: Missie Shirine Moerkerken

Mijn missie is om voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoekstrategieën en interventiestrategieën te ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van die vraagstukken.

sophie