Sophie Bijloos
  • Impact maken: Missie Shirine Moerkerken

Impact maken: Missie Shirine Moerkerken

Mijn missie is om voor complexe maatschappelijke vraagstukken zoekstrategieën en interventiestrategieën te ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van die vraagstukken. Zodat er niet onbedoeld onbewust door betrokkenen nog meer schade wordt veroorzaakt. En mensen daar de dupe van worden. Ik zie liever dat het maatschappelijk vraagstuk weer een paar stappen verder gebracht kan worden en de wereld er weer een beetje mooier uitziet voor een paar mensen meer.

"Recht doen aan complexiteit, betekent voor mij dat verschillende perspectieven naast elkaar mogen blijven bestaan, ook als ze elkaar tegenspreken, conflicteren.

Missie Shirine

Als klein meisje zag ik al dat mensen soms om de hete brij heen draaien en elkaar niet vertellen wat ze oprecht vinden, oprecht willen, oprecht zien. Vaak omdat ze bang zijn daar de ander mee te kwetsen of bang zijn zichzelf in een lastige positie te brengen. Terwijl echte vrienden, echte intimiteit, echt goede ideeën, en echt plezier pas ontstaan als je dat wel doet. En vervolgens met interesse onderzoekt hoe de ander er over denkt en waar het de ander wel of niet raakt. Ik heb de mooiste oplossingen zien ontstaan, die betrokkenen in hun eentje nooit hadden kunnen bedenken."

Wat is jouw missie? Laat het ons weten.

Shirine is één van de sprekers bij onze Broedplaats voor impact in het sociaal domein - 14 oktober. 
Mis het niet en meld je aan om zo samen op een nieuwe manier te kijken naar de inrichting van ons sociaal domein.  

 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Impact maken: Missie Marike Schoneveld

Mijn missie is om samen met anderen te bouwen aan de (zorg)wereld van morgen. Verbinden van zorg en de systeemwereld is hierbij het uitgangspunt.

marike