francine
 • In voor zorg! coach Corin Potters-Kemp

In voor zorg! coach Corin Potters-Kemp

Via Bosman & Vos heeft Corin Potters-Kemp als coach dit In voor zorg! traject begeleid: "Samen bouwen aan succesvolle trajecten voor jongeren".

Start

Jongeren vielen tussen wal en schip vanwege het gebrek aan aansluitende zorg. De escalaties dat dit met zich meebracht zorgde voor veel spanningen in de samenwerking. Bureau Jeugdzorg Groningen, Wilster (gesloten jeugdzorg) en Elker (open jeugdzorg) hadden al diverse pogingen ondernomen om dit probleem aan te pakken, maar toen dat niet lukte is In voor zorg! benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Direct na mijn start viel het mij op hoe betrokken professionals en managers zich inzetten voor deze jongeren. Vanuit het aanbod van hun eigen organisatie deden zij hun werk zo goed mogelijk. Echter, de aansluiting op de ontwikkeling van de jongere en elkaar was onvoldoende. Er werd nog te weinig in aansluitende trajecten gedacht. De kennis over elkaars expertise was minimaal, laat staan dat men daar op een zinvolle manier gebruik van maakte. De kloof tussen gesloten jeugdzorg en open jeugdzorg was zo groot dat het eigenlijk een wonder was dat het soms wel goed ging.

Proces

 • In een gezamenlijk puzzelproces hebben we een aanpak ontwikkeld om het onderlinge wantrouwen en negativiteit te doorbreken, en tegelijkertijd te bouwen aan aansluitende trajecten. We hebben voor een diverse aanpak gekozen met onder andere:
 • Een visiebijeenkomst waarin een moeder haar verhaal heeft gedaan en alle lagen van de drie organisaties waren vertegenwoordigd. Deze bijeenkomst heeft geleid tot urgentiebesef. "We schaamden ons allemaal en denken steeds aan haar als het lastig is om met elkaar op één lijn te komen".
 • Bij elkaar stagelopen. "Toen wij met eigen ogen zagen hoe anders het er bij de ander aan toegaat beseften we dat wij allemaal moeten veranderen voor een soepele overgang voor de jongere".
 • Casereviews, training en intervisiebijeenkomsten.
 • Ontwikkeling van een gezamenlijk werkproces waarbij men het hele proces samen verantwoordelijk is.

Ouders en Bureau Jeugdzorg hoeven niet meer te leuren met kinderen. De specialistische expertise van gesloten behandelaars sluit al aan in de analyse fase, hierdoor stijgt de kwaliteit van een traject en dalen de kosten van specialistische jeugdzorg. Deze beproefde werkwijze wordt ook gebruikt in de samenwerking met andere ketenpartners. De inzichten zijn bruikbaar voor inrichting van ketens in de hele sector.

"Eindelijk word ik serieus genomen en komt er snel een echte oplossing" verzuchtte een moeder die al een tijd achter hulpverleners aanliep maar niet verder kwam. Ze zei dit na een breed overleg dat Bureau Jeugdzorg organiseerde met jongere, ouders en ketenpartners. Ter plekke konden de afspraken worden gemaakt. Jongeren vinden het traject persoonlijker omdat zij niet meer vanaf papier worden beoordeeld.

"Voorheen zou een jongere die agressief is en regelmatig wegloopt op straat worden gezet. Nu kunnen we ervoor zorgen dat deze jongere toch de juiste hulp blijft krijgen", Trajectcoördinator BJZ.

"Het is heel fijn dat we elkaar nu makkelijk kunnen benaderen voor overleg over een jongere. Daardoor begrijpen we de jongere beter en kunnen we hem beter begeleiden."

Voldoening is er voor iedereen, omdat het vaker goed gaat met de jongeren. "Het is eigenlijk zo simpel, waarom deden we het niet altijd al zo?" Managers, projectleiders en werkgroepleden zijn trots op de resultaten en zien het belang van blijven investeren in de samenwerking.

Effecten

De ontwikkelde werkwijze heeft geleid tot:

 • daling van gesloten behandeling;
 • daling van terugval na gesloten behandeling;
 • betere aansluiting van gesloten naar open jeugdzorg;
 • betere aansluiting van zorgtraject met onderwijs;
 • meer jongeren terug naar huis.

De effecten zijn beschreven in een businesscase die u u hier kunt downloaden onder de beschrijving van deze opdracht en waar u ook de verdere informatie over dit traject kunt vinden.

 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Van Select juni 2014

De diversiteit van de opdrachten die we hebben vervuld is typerend voor de turbulente tijden in het sociaal domein. We noemen er enkele:

francine