ingrid
  • “Je kan alleen bestuurder zijn als je kunt besturen vanuit je hart.” - Esselien de Leeuw

“Je kan alleen bestuurder zijn als je kunt besturen vanuit je hart.” - Esselien de Leeuw

Met regelmaat, plezier en overtuiging bemiddelen wij startende bestuurders in het sociaal domein en de zorg. We zijn benieuwd hoe het hen vergaat en wat ze over hun stap en ambitie willen delen. Ik mocht Esselien de Leeuw, sinds 1 mei 2022 bestuurder van de MEEr-Groep, interviewen over haar bevindingen.

Afbeelding1

Keuze van organisatie

De eerste vraag die ik haar stelde was waar ze bestuurder wilde worden. ‘Ik wilde eindverantwoordelijk zijn voor een uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein, omdat ik het idee heb dat ik daar echt iets in kan toevoegen. Om de wereld een beetje beter te maken. Ik heb dit eerder vanuit de ‘tweede’ positie gedaan – als directeur, waarnemend bestuurder en als waarnemend gemeentesecretaris. In mijn periodes als waarnemend eindverantwoordelijke merkte ik dat ik meer in mijn kracht stond en er meer ruimte was om nog meer van betekenis te kunnen zijn. En ik merkte dat de goede energie ontstond. Dus ik wilde de positie nu echt gaan invullen.’

Welke stappen te zetten

Ook was ik benieuwd hoe ze deze positie heeft bemachtigd. ‘Ik heb eerst bedacht in welke sector ik bestuurder wilde zijn. Het sociaal domein was een hele bewuste keuze. Vóór deze functie was ik eerder benaderd voor een eindverantwoordelijke positie maar die voelde onvoldoende passend. Ik heb de ruimte genomen om goed te voelen of een positie bij me past. Ik werd door iemand gewezen op deze functie en ik werd meteen nieuwsgierig. Ik vertrouw hierbij op mijn buikgevoel en ik toets of ik iets kan toevoegen: op dit moment, op deze plek en bij deze organisatie. En ik stel mezelf de vraag of deze stap iets toevoegt aan mijn eigen ontwikkeling. Dat doe ik redelijk intuïtief; triggert een organisatie, vraagstuk en/of context me? Dan word ik nieuwsgierig en ga ik op onderzoek uit. Ik heb daarvoor ook gesprekken gevoerd in mijn netwerk, dus niet alleen sollicitatiegesprekken. In deze rol kan ik mijn ambities zeker kwijt.’

Leercurve

Op de vraag wat ze tot nu toe heeft kunnen ontwikkelen en waar de leervraag zit antwoordde Esselien: ‘wat ik heb kunnen ontwikkelen en bewust anders ben gaan doen dan daarvoor is dat ik niet meteen ben gaan oplossen. Ik ben bewust eerst op mijn handen gaan zitten, ik heb de tijd genomen om de organisatie goed te leren kennen en zaken terug te leggen waar ze horen. Dus meer op de lange lijnen sturen en minder op de korte termijn oplossingen. Ik heb ontdekt dat ik dat goed kan verduren en dat het lukt om niet direct te antwoorden op vragen die gesteld worden. Liever stel ik een wedervraag. Ik doe dat heel bewust en ik ben er tevreden over. Tegelijk merk ik dat ik nog meer mag ‘ondertitelen’ zodat mijn stijl ook voor anderen duidelijk is, ik stuur holistisch en intuïtief en ik moet meer toelichten waarom ik doe wat ik doe.

Advies voor startende bestuurders

Afsluitend stelde ik Esselien de vraag of ze iets wil meegeven aan andere startende (vrouwelijke) bestuurders. ‘Het is vaak zo dat je als startende vrouwelijke bestuurder moet bewijzen dat je het kan. Ik heb juist het gevoel dat vrouwelijke leiders veel meer mogen vertrouwen op hun intuïtie en dat dat vrouwelijk leiderschap nu juist heel erg nodig is. Wacht niet tot je zeker weet dat je het kan. Dan kan je lang wachten. Stel jezelf de vraag: “wat is het ergste dat kan gebeuren”? Dat kan heel helpend zijn. Je gaat het pas ervaren door het te doen. Wees nieuwsgierig en toets goed of de positie en de organisatie bij je passen. Dus niet alleen of je het kan maar ook en vooral of je het wilt. Toets of de missie en toegevoegde waarde van de organisatie je hart sneller laten kloppen. Je kan alleen bestuurder zijn als je kunt besturen vanuit je hart. Dat is voor mij de meest belangrijke toets. Past de organisatie bij mij en pas ik bij de organisatie? Kan ik vol overtuiging vertellen wat de MEEr-Groep doet voor mensen met een beperking en hun naasten? Ik heb ook serieus getoetst of ik ruggensteun kreeg van de Raad van Toezicht, kan ik op ze leunen. Het is namelijk een eenzame positie als éénhoofdige bestuurder. Zij geven mij vertrouwen en ik kan op ze terugvallen als het spannend wordt. In het sociaal domein moet je er tegen kunnen dat het behoorlijk complex en volatiel is. Kijk goed of een kleinere overzichtelijke organisatie beter past om te starten of dat een positie als lid van een meerhoofdige Raad van Bestuur beter bij je past. Zelf haal ik collegialiteit uit het lidmaatschap van MEE NL; de MEEr-Groep is onderdeel van MEE NL. Samen met andere MEE organisaties vormen we de coöperatieve vereniging, dus ik heb collega-bestuurders waar ik mee kan sparren. We dealen met vergelijkbare vraagstukken. En ten slotte: neem een externe coach!’

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Netwerk nieuwe governancevormen

Leren in netwerken is nuttig omdat andere invalshoeken en nieuwe relaties leiden tot nieuwe inzichten en benaderingen. Het netwerk nieuwe governancevormen besprak bij BASE advocaten…

Sophie Bijloos