francine
  • Loopbaanklant aan het woord

Loopbaanklant aan het woord

MEE Nederland heeft op 1 januari jl. de transitie doorgemaakt naar MEE NL, een coöperatieve vereniging van en voor de MEE organisaties.

Dit had grote consequenties voor MEE Nederland en haar medewerkers. Zij moesten zich beraden op hun volgende stap en MEE Nederland heeft aan Bosman & Vos gevraagd om hen daarbij te begeleiden.

De vragen, behoefte en mate van ondersteuning varieerden van elkaar: verwerken van de situatie, inzicht krijgen in kwaliteiten, verhelderen van ambities en/of ondersteuning bij sollicitaties.

Hugo van Bakkum

Hugo Bakkum wilde graag begeleid worden bij de verkenning wat een goede stap voor hem is en hij doet hierbij verslag van zijn ervaring: 'Loopbaanoriëntatie of begeleiding van een startende ondernemer?'

"Mijn werkgever, MEE Nederland, zou in de huidige vorm worden opgeheven en er zou een nieuwe organisatie van start gaan. Terecht, want in nieuwe tijden met nieuwe opgaven was een nieuwe organisatie nodig. Aan alle medewerkers werd een loopbaanoriëntatie aangeboden. Of ze nu zouden doorgaan naar de nieuwe organisatie of niet. Dat leek mij wel een mooi traject. Ik wist al wat mijn volgende stap zou zijn en heb deze kans benut om mij daarbij te laten helpen. In mijn geval betekende het coaching door Francine van Rosmalen bij het opzetten van mijn eigen onderneming. We kenden elkaar al, want zij had destijds de werving begeleid waardoor ik bij mijn werkgever terecht was gekomen.

Coaching door Francine bleek al snel zeer waardevol. Francine scherpte door haar vragen mijn plannen aan, gaf bruikbare tips en adviezen en bracht mij in contact met mensen in haar netwerk die mij konden inspireren. Een paar sessies verder had ik ontslag genomen en had ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als projectleider, manager en adviseur in het sociale domein. Dat vak is vertrouwd terrein voor mij. Het werken als zelfstandige, alleen of in allerlei samenwerkingsconstructies, was dat nog niet. Francine kon wat dat betreft putten uit eigen ervaringen. Maar belangrijker nog: Francine hielp mij om de ‘waarom-vraag’ te beantwoorden: waarom spreekt het mij zo aan om vanuit meerdere invalshoeken en met meerdere partners goede dingen te doen in het sociale domein?

Ik ben MEE Nederland dankbaar dat ik de begeleiding van Francine heb mogen benutten in deze belangrijke stap in mijn leven. Haar vermogen om naast iemand te staan, betrouwbaar, prikkelend en scherp, is voor mij van grote waarde geweest. Dat gun ik iedereen die ook zo’n stap wil zetten".

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Het samenstellen van een nieuwe Raad van Toezicht en de klant aan het woord

Het formeren van een nieuwe Raad van Toezicht of het completeren is altijd een zoektocht naar de juiste balans tussen de (toekomstige) leden.

ingrid