nicoline
  • Mappa Mondo, een thuis voor chronische zieke kinderen

Mappa Mondo, een thuis voor chronische zieke kinderen

Mappa Mondo huizen van het Nederlandse Rode Kruis bieden een thuis voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of chronische ziekte. Deze kinderen hebben door hun ziekte vaak voortdurende behoefte aan intensieve verpleegkundige verzorging of toezicht. Die zorg biedt Mappa Mondo. Naast het bieden van zorg creëert Mappa Mondo een omgeving waar de kinderen een zo gewoon mogelijk, prettig leven hebben. Elke dag opnieuw, 24 uur per dag. De kinderen worden omringt met veel warmte en liefde, bijna net als thuis. Mappa Mondo is Italiaans voor kaart van de wereld. Dat is wat het logo wil uitbeelden. Voor volwassenen is Mappa Mondo een stipje op de wereldkaart, maar voor kinderen hoopt Mappa Mondo een hele wereld te mogen zijn. Ook draagt de naam Mappa Mondo een samenvoeging van de woorden mama en papa. Mappa Mondo is altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Op de site www.mappamondo.nl kunt u een kijkje nemen in de drie Mappa Mondo huizen, geld doneren en informatie opvragen over de mogelijkheden omtrent vrijwilligerswerk.

Lotte Bosman, vrijwilligster bij Mappa Mondo

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor zorg!

We melden vol trots dat we inmiddels 12 In voor zorg! opdrachten gegund hebben gekregen. Professionele coaches begeleiden via ons trajecten bij instellingen in de langdurende zorg.