• Marketing in welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Marketing in welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Hoe staat het met de marketing in uw organisatie? Worden kansen in de omgeving systematisch in kaart gebracht en opgevolgd? En is het voor iedereen duidelijk wat de meerwaarde van uw organisatie is?

Hoe staat het met de marketing in uw organisatie? Worden kansen in de omgeving systematisch in kaart gebracht en opgevolgd? En is het voor iedereen duidelijk wat de meerwaarde van uw organisatie is?

Knap; als het u gelukt is om dit goed in te vullen. Begrijpelijk, als dat nog niet, of niet helemaal gelukt is. Marketing zit niet van nature in de genen van organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Of eigenlijk ook weer wel, maar dan op een andere manier. Professionals kunnen vaak feilloos duiden wat de problematiek van de doelgroep of cliënt is en zien wat zij daarin te bieden hebben. Maar de kunst is om daar ook de financiën voor binnen te krijgen. Daarvoor moet een ander soort omgevingsbewustzijn geactiveerd worden; marktbewustzijn.

CentraM is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam (fusie tussen Raster en de Blankenberg Stichting). CentraM had behoefte aan een marketeer; om de organisatie goed op de kaart te zetten, ontwikkelingen in de stadsdelen te volgen en te beïnvloeden, daar continu de mogelijkheden van CentraM in beeld te brengen, met als doel natuurlijk zo veel mogelijk opdrachten binnen te halen. Geld om een marketeer in dienst te nemen was er niet en daarom koos CentraM ervoor om de expertise van Bosman & Vos in te schakelen.
  
Het traject is gestart met het vaststellen van het profiel van CentraM en de positie die zij inneemt ten opzichte van haar concurrenten. Zo is voor iedereen, extern en intern, duidelijk waar CentraM voor staat en waarin de organisatie zich onderscheidt. Vervolgens is er een taskforce ingericht met medewerkers uit verschillende lagen en onderdelen van de organisatie. Zij vormen nu de marketingkracht van de organisatie: hebben een omgevingsanalyse gemaakt en op basis daarvan een voorstel voor de prioriteiten in marketinginspanningen. Na goedkeuring van het MT is de taskforce nu aan de slag met het plan van aanpak. Dus niet meer: reageren op alles wat zich in de omgeving voordoet aan kansen voor offertes en aanbestedingen. Maar: de energie richten op dat wat het meest kansrijk is en het meest kan opleveren. Bosman & Vos stuurt en begeleidt dit proces op een dusdanige manier dat CentraM zelf marketingexpertise opbouwt. Laatste stap is het ontwerpen van een structuur waarin CentraM ook zonder marketeer marketing verankert in de organisatie; systematisch kansen blijft signaleren, vertalen en opvolgen. Op weg naar een marktgerichte organisatie!

Wilt u eens van gedachten wisselen over de marketing in uw organisatie? Graag!

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Zorg voor een sterk merk

Het is tamelijk ongebruikelijk om in de social profit wereld over merken te praten. Het begrip is besmet. Aangetast door commercie en winstbejag. Geassocieerd met geldverslindende en manipulatieve reclame.