sophie
  • Op zoek naar een andere, verdiepende, manier om de jaarlijkse RvT evaluatie, het gesprek met de OR of CR of tussen bestuur en raad van toezicht vorm te geven? Moreel beraad is hiervoor zeer geschikt. Lees meer over ons aanbod.

Op zoek naar een andere, verdiepende, manier om de jaarlijkse RvT evaluatie, het gesprek met de OR of CR of tussen bestuur en raad van toezicht vorm te geven? Moreel beraad is hiervoor zeer geschikt. Lees meer over ons aanbod.

Reflecteren op het morele handelingskader (opvattingen over wat de goede uitkomsten, goede werkwijzen en goede motieven zijn) is voor bestuurders en toezichthouders net zo goed van belang als voor zorgprofessionals. Dit kan gezamenlijk met zorgverleners en/of binnen de bestuurskamer, tussen bestuurder en toezichthouders of gescheiden. Het is ook een manier om eens een ander gesprek met de OR of CR te voeren. Deze manier van reflecteren biedt verdieping, en is bovendien nuttig ter voorbereiding op beleidsplannen, implementatie van nieuwe wetgeving, als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie en om elkaar beter te leren kennen. Graag begeleid ik dit proces vanuit mijn expertise. Een sessie van twee uur (inclusief voorbereiding en reistijd) kan vanaf € 500,=. Maatwerk is uiteraard mogelijk. Moreel beraad biedt inzicht in de morele grondslagen voor het handelen van jezelf en je collega’s. Dit zorgt onder meer voor beter onderbouwde, meer consistente beslissingen en draagt bij aan draagvlak hiervoor.

samenwerken

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Onze visie, doelen en ambities

Wij, het team van Bosman & Vos, hebben onze visie, doelen en ambities vertaald in een film van minder dan twee minuten.

sophie