sophie
  • Netwerk nieuwe governancevormen

Netwerk nieuwe governancevormen

Leren in netwerken is nuttig omdat andere invalshoeken en nieuwe relaties leiden tot nieuwe inzichten en benaderingen. Het netwerk nieuwe governancevormen besprak bij BASE advocaten in Rotterdam de governance van de jeugdhulp.

netwerkbijeenkomst governance

Het netwerk bestaat uit een mix van advocaten, antropologen, adviseurs en beleidsmakers. We stonden deze bijeenkomst stil bij het waarom van herziening van governance. En hoe wij daar zelf vanuit onze eigen rol betekenis aan kunnen toevoegen. We hebben meteen een agenda voor de rest van het jaar gemaakt. We gaan het hebben over de informele kant van governance, de rol van raden van toezicht in netwerken en de verdieping op wat nu echt nieuwe governancevormen zijn: wat gebeurt er in andere landen, wat zijn nu echt radicale vernieuwingen en wat brengen die? 

Meer informatie? Stuur Sophie Bijloos een bericht. 

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie nieuws: april 2023

Zoals je van ons gewend bent zetten we graag regelmatig alle nieuwe en toekomstige vacatures, lopende procedures en vervulde functies op een rij. Veel leesplezier!

ingrid