• Nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief geëvalueerd

Nieuw Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief geëvalueerd

In 24 proeftuinen is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vernieuwd. Wij evalueerden dit  proces én de resultaten. Conclusie is dat het nieuwe kader succesvol is. In korte tijd is veel bereikt.

Martin van Rijn complimenteert de proeftuinen

Op zijn laatste missionaire werkdag kwam staatssecretaris Van Rijn op 14 maart naar Sherpa om alle betrokkenen te complimenteren met de ontwikkeling van het vernieuwde kwaliteitskader. “Er is een fantastische lijn neergezet, waarmee ik u allemaal complimenteer en feliciteer. Mijn opvolgster of opvolger kan hier niet onder vandaan.”

Veel bereikt in korte tijd

De vorige versie van het kwaliteitskader werd ervaren als verplicht huiswerk dat weinig betekenis heeft voor de verbetering van zorg en ondersteuning. Vernieuwing was noodzakelijk! Het traject startte met een selectie van 24 proeftuinen. Ruim voldoende zorgaanbieders meldden zich aan om als proeftuin mee te doen. Begin 2016 zijn ze van start gegaan en er waren geen ‘uitstappers’. Deelnemers waren sterk gemotiveerd en het nieuwe kader sloot goed aan bij ontwikkelingen die al gaande waren. Daardoor kon snelheid worden gemaakt en kan de vernieuwing ook beter beklijven. Bij de proeftuinen zijn zowel grote als kleine zorgaanbieders en organisaties met verschillende cliëntgroepen betrokken. Ondanks dat de planning voor de proeftuinen krap was, hebben alle deelnemers het kwaliteitsrapport begin november 2016 volgens planning opgeleverd.

Krachtige beweging met betrokkenheid van medewerkers en cliënten

Binnen de 24 proeftuinen is een krachtige beweging ingezet om de kwaliteit te verbeteren. In de evaluatie zien wij dat cliënten, verwanten, medewerkers en bestuurders systematisch met elkaar spreken over kwaliteit en werken aan verbetering van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Kwaliteit van bestaan en eigen regie voor de cliënt is nadrukkelijk het thema in het kwaliteitskader. Door betrokkenheid van veel van de medewerkers binnen organisaties bij de vraag waar en hoe betere kwaliteit geleverd kan worden, is de kans groot dat de organisatie de kwaliteit van bestaan van de cliënt verder verbetert.

Uitbreiding naar andere zorgaanbieders

In het afgelopen jaar is door de proeftuinen een belangrijke stap gezet. Het is knap wat in een relatief korte periode is gerealiseerd. Het is van groot belang dat deze beweging doorgaat binnen die 24 organisaties, maar ook dat de beweging op een verantwoorde manier wordt doorgezet naar de andere zorgaanbieders binnen de sector gehandicaptenzorg. Ondanks dat een belangrijke en grote stap is gezet en het raamwerk goed staat, is onze conclusie dat voor het vernieuwde kwaliteitskader op een aantal punten nadere uitwerking en aanscherping nodig is (zie ook de aanbevelingen in het rapport).

Toetsing bij Zorginstituut

Het vernieuwd kader is inmiddels ingediend bij het Zorginstituut om getoetst te worden. De stuurgroep Kwaliteitskader verwacht voor half mei dit jaar uitsluitsel te krijgen. Daarna zal het kader breed ingevoerd worden en leidend zijn voor de zorginkoop van de gehandicaptenzorg binnen de WLZ.

Evaluatieteam

Het evaluatieteam bestond uit Paul Poortvliet, Pim Lameris, Doret Brandjes en Daniël Waarsenburg.

Lees hier het rapport.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Werving & Selectie voorjaar 2017

Zoals u van ons gewend bent, zetten we alle openstaande, toekomstige en een groot aantal succesvol vervulde vacatures voor u op een rij:

ingrid