crista
  • Nieuw project MOgroep Wmo-werkplaatsen

Nieuw project MOgroep Wmo-werkplaatsen

Eind 2013 moet er een dekkend netwerk van Wmo-werkplaatsen in Nederland zijn. De MOgroep vindt het cruciaal dat het werkveld hierin een grotere betrokkenheid krijgt en (mede)verantwoordelijk voor de Wmo-werkplaatsen wordt. Daarom start de MOgroep het project ‘Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen’.
De MOgroep wil middels dit project in de periode september 2013-maart 2014 welzijnsorganisaties stimuleren tot aansluiting bij de Wmo-werkplaatsen. Daarbij zal de MOgroep gebruik maken van bestaande overleg- en/of samenwerkingsstructuren zoals regionale directie-overleggen, voormalige REIS-verbanden, et cetera.

 De MOgroep heeft Crista Vonkeman-Karaca aangesteld als projectleider bij de MOgroep. Zij is na een carrière als onder meer bestuurder van een grote welzijnsorganisatie en voorzitter van Verdiwel nu als zelfstandig adviseur actief.

 

Wmo-werkplaatsen
De eerste zes regionale Wmo-werkplaatsen werden opgestart in september 2009. In de werkplaatsen werken Hbo-instellingen en lectoren, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten samen. Ze doen praktijkonderzoek en implementatie en werken aan beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Vragen van gemeenten, instellingen, burgers en cliënten zijn leidend.

Dekkend netwerk
Het ministerie van VWS, initiator en medefinancier van deze werkplaatsen, streeft naar een landelijk dekkend netwerk. De komende tijd worden er daarom op de ‘lege plekken’ in het land nog vijf á zes nieuwe Wmo-werkplaatsen ingericht. Doel is dat de Wmo-werkplaatsen:

  • bestaande kennis implementeren en eventueel aanpassen en verrijken;
  • professionals toerusten met de nieuwe competenties die de komende jaren van hen gevraagd worden;
  • het onderwijsaanbod versterken met onderwijsmodules op een aantal centrale Wmo thema’s;
  • methodisch werken bevorderen, met goed beschreven effectieve sociale interventies op belangrijke maatschappelijke vraagstukken; indien nodig werken aan kwaliteitsverbetering van die interventies;
  • de uitvoeringspraktijk verder onderbouwen met praktijkgericht onderzoek vanuit de opleidings- en onderzoeksfunctie van hogescholen en andere kennisinstituten.

Gemeenten en instellingen bepalen, met begeleiding vanuit het lectoraat, de maatschappelijke vraagstukken waaraan zij willen werken en de competenties en interventies die hiervoor nodig zijn: de kennisimplementatie-agenda. Welzijnsorganisaties die daar strategisch slim in samenwerken kunnen daar veel uithalen.

Meer informatie
Zie hier voor meer informatie over het project. Binnenkort staat er op de website Platform MOgroep een nieuw dossier ‘WMO-werkplaatsen’. 

Edwin Luttik
Senior beleidsmedewerker MOGroep
cvonkeman@bosmanvos.nl

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Aanmelden Ronde tafel bijeenkomst over toezicht houden

In het najaar (waarschijnlijk in oktober) organiseren wij voor onze relaties, die nu of in het verleden een toezichthoudende rol in het sociaal domein hebben…

ingrid