nicoline
  • Nieuwe aanwinst voor Bosman & Vos: Paul Poortvliet

Nieuwe aanwinst voor Bosman & Vos: Paul Poortvliet

Paul Poortvliet gaat als beoogd partner aan de slag bij Bosman & Vos. Voor Paul is dit een mogelijkheid om nog nauwer betrokken te zijn bij de grote veranderingen in zorg en welzijn.

Deze zijn complex en vragen veel van alle betrokkenen. Paul is heel enthousiast over zijn nieuwe stap: "Bij Bosman & Vos en het hele netwerk er omheen is een dijk aan ervaring, deskundigheid en creativiteit. Het is daardoor mogelijk om heel nauw aan te sluiten bij vragen om advies en ondersteuning en substantieel bij te dragen".

Paul is veelzijdig en van alle markten thuis. Hij kent het veld door en door. Na zijn studie begon hij op de afdeling ontwikkeling & onderzoek van een revalidatiecentrum (Rijndam). Daar hield hij zich bezig met kwaliteit van zorg en de coördinatie van opnames. Vervolgens werkte hij voor een kennisinstituut (Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging). Dit instituut was actief in alle branches van de zorg en richtte zich op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. De afgelopen zes jaar was hij projectleider en manager bij Panteia/Research voor Beleid. Bij dit bureau deed hij beleidsonderzoek voor en gaf hij advies aan ruim 35 verschillende gemeenten, brancheorganisaties VWS, ZonMw, zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, patiëntenorganisaties en beroeps- en brancheorganisaties. Het ging onder meer over de drie decentralisaties, publieke gezondheidszorg, preventie, onderzoeksprogrammering, samenwerking in de eerste lijn en evaluatie van innovatietrajecten. Over de decentralisatie leidde hij bijvoorbeeld een onderzoek naar dagbesteding. Een ander voorbeeld is een stakeholderonderzoek, waarbij hij grondig in kaart bracht hoe de omgeving tegen de betreffende organisatie aankijkt en wat mogelijkheden zijn om effectiever om te gaan met stakeholders.

Door zijn veelzijdigheid heeft Paul veel inzicht in de rol en de belangen van verschillende partijen en kan hij uitstekend advies geven aan bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeenten en kennisinstituten. Hij is analytisch en tegelijkertijd praktisch. Hij is altijd op zoek naar de vraag achter de vraag, Doordat Paul een breed netwerk heeft, kan hij mensen en organisaties uit verschillende domeinen en expertises verbinden. Juist die verbinding is, met de grote transities die plaatsvinden, nodig om verder te komen.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

In voor zorg! coach Geertje Morée van Cappellen

Vanuit het stimuleringsprogramma van VWS is Geertje Morée van Cappellen via ons actief voor In voor zorg! in het programma ketenzorg.

francine