francine
ingrid
  • Nieuws van Select december 2013

Nieuws van Select december 2013

We sluiten 2013 af met een doorkijk naar 2014. Want dan starten in januari zes nieuwe toezichthouders bij onze relaties. Mooi om te zien op welke wijze de Raden van Toezicht in het sociaal domein worden gemoderniseerd en geprofessionaliseerd en inspirerend om hieraan bij te dragen.

Dit blijven we ook in het nieuwe jaar doen. We gaan voor een bureau Jeugdzorg een nieuw lid van de Raad van Toezicht werven en we gaan in januari in gesprek met een organisatie in de kinderopvang die graag kennismaakt met twee nieuwe leden. De profielen komen uiteraard op de website te staan.

Als u behoefte heeft aan een nieuwe toezichthouder in uw raad, neem dan gerust contact met ons op. Zoekt u zelf naar een mooie nevenfunctie, dan kunt u dit via onze open inschrijving kenbaar maken.

De procedures binnen de JGZ en teamleider facilitair zitten in de afrondende fase van assessment en arbeidsvoorwaarden gesprekken. Dus het ziet er goed uit en het lukt weer om kandidaat en organisatie bij elkaar te brengen. Verder lopen er enkele mooie trajecten. We zijn op dit moment actief met het opstellen van het profiel en werven van een P&O adviseur en meerdere clustermanagers. Verder gaan we in gesprek over opdrachten binnen welzijn.

Dat de markt weer aantrekt merken wij hier bij Bosman & Vos heel duidelijk. Eén van de recente interim opdrachten is een senior HR adviseur ad interim die werkt aan een mooi verandertraject bij een flexibele zorgorganisatie. Zij gaat de organisatie begeleiden bij de realisatie van zelforganisatie. Daarnaast gaan er weer enkele In voor zorg! trajecten van start.

We spreken interessante kandidaten, die ervaring hebben als kwartiermaker, projectmanager binnen zorg en welzijn. Welkome ervaring in deze tijd van transities.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Maatschappelijke ondersteuning en participatie

Zorg en welzijn krijgen te maken met een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun ingezetenen. De nieuwe Wmo is een deel van de nadere uitwerking van de maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot de hervorming van de langdurige zorg.

Hekon