ingrid
  • Ondersteuning Raden van Toezicht

Ondersteuning Raden van Toezicht

We gaan graag met u in gesprek als u ondersteund wilt worden bij één van de eerder genoemde vraagstukken.

Het kan hierbij gaan om de begeleiding bij de zelfevaluatie, de manier waarop u als Raad van Toezicht uw Raad van Bestuur gaat beoordelen en/of de manier waarop raden van Toezicht zich verder ontwikkelen tot een effectief team.Uiteraard zijn we daarnaast onverminderd actief in het werven en selecteren van toezichthouders.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we gedeeld welke nevenfuncties we hebben ingevuld. Wij kijken daarbij kritisch naar de samenstelling van het team. Uiteraard spelen specifieke competenties, een relevant netwerk, kennis van de sector, regionale binding en een juiste samenstelling van leeftijd, man/vrouw, wel of niet actief in je loopbaan een grote rol.

Maar de crux zit in de totale samenstelling van de nieuwe raad. Wat ontbreekt er als iemand vertrekt. Welke groepsdynamiek ontstaan dan? Vanuit welke patronen acteert ieder afzonderlijk lid als het spannend wordt? En welk type mens completeert dan de Raad? Dus altijd kijken naar iemand die complementair is aan de rest van het team. Daar zit onze kracht.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Nieuwe aanwinst voor Bosman & Vos: Paul Poortvliet

Paul Poortvliet gaat als beoogd partner aan de slag bij Bosman & Vos. Voor Paul is dit een mogelijkheid om nog nauwer betrokken te zijn bij de grote veranderingen in zorg en welzijn. Deze zijn complex en vragen veel van alle betrokkenen. Paul is heel enthousiast over zijn nieuwe stap: "Bij Bosman & Vos en het hele netwerk er omheen is een dijk aan ervaring, deskundigheid en creativiteit. Het is daardoor mogelijk om heel nauw aan te sluiten bij vragen om advies en ondersteuning en substantieel bij te dragen".