crista
  • Onderzoek naar de cultuur van werken en samenwerken in de Raad van Toezicht

Onderzoek naar de cultuur van werken en samenwerken in de Raad van Toezicht

Vooruitlopend op het symposium voor toezichthouders op 6 februari 2014 hebben wij vanuit Bosman & Vos een beknopt onderzoek gehouden onder deelnemende toezichthouders, in de vorm van een zogenaamd “A-4 onderzoek”.

Dit is onderzoeksmethodiek die wij vaker gebruiken. Wij noemen het een vrije-attitude onderzoek, waarbij respondenten wordt gevraagd om op maximaal één A4 te reageren op één enkele open vraag. Achterliggende gedachte is dat iedereen dan opschrijft wat men voor in het hoofd heeft i.c. dat wat de respondent associatief het meeste bezig houdt.

Omdat er de laatste tijd over de formele kant van het toezichthouderschap al veel gepubliceerd is (rond governance code, statuten, en dergelijke) hebben wij de focus vooral gericht op de samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur. De A4-vraag luidde dan ook: “Wanneer u denkt aan de samenwerking in uw Raad van Toezicht en de samenwerking tussen uw Raad van Toezicht en uw Raad van Bestuur, wat komt er dan zoal in u op?

In totaal ontvingen wij ruim twintig A4-bijdragen van leden die samen zes Raden van Toezicht vertegenwoordigen. Wij hebben die A-4en geanalyseerd op welke thema’s er worden aangeroerd en vervolgens alle opmerkingen die over een bepaald thema gaan achter elkaar gezet in een overzicht. Het complete rapport kunt u hier downloaden.

Bijzonder is, dat als wij kijken naar de A4-en die door de leden van één en dezelfde Raad van Toezicht zijn ingestuurd, er dan een redelijk scherp beeld ontstaat hoe deze Raad van Toezicht functioneert. Alhoewel dit geen doel van dit onderzoek was heeft één Raad van Toezicht ons gevraagd hierover aan hen terug te rapporteren en te begeleiden bij de bespreking van hun onderling functioneren.

In de rapportage zijn overigens alle opmerkingen anoniem verwerkt en de volgorde van opmerkingen in de verschillende onderdelen van het rapport is willekeurig.

Conform onze vraagstelling gaan de meeste opmerkingen over de samenwerking, maar en passant worden door de respondenten ook enkele andere thema’s ingebracht die hen kennelijk bezig houden. Deze zijn opgenomen in aparte paragrafen.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Terugblik op symposium

Op 6 februari 2014 bezochten ruim 90 actieve toezichthouders ons symposium “Uitdagingen voor Raden van Toezicht in het sociaal domein, mede als gevolg van de komende decentralisaties en transities”. Een aantal dat nog hoger was geweest als de NS die middag niet met problemen had gekampt op de lijn Breda – Utrecht. De locatie was schitterend (een rijksmonument in het Museumkwartier van Utrecht) en, passend bij onze stijl, te weten Het Bartolomeusgasthuis, een ouderenzorginstelling. Na een korte introductie door onze voormalig minister Hans Hillen over toezicht in de publieke sector, is er in groepen gesproken over de thema’s risicomanagement, strategie en afstand/nabijheid.