ingrid
  • Professioneel toezicht houden

Professioneel toezicht houden

Toezicht houden heeft het afgelopen decennium veel aandacht gekregen. De kranten staan bol van de schandalen en incidenten. Er wordt kritischer gekeken naar toezichthouders die nevenfuncties lijken te verzamelen. De voorbeelden van toezichthouders die aangesproken zijn op hun aanpak of besluiten zijn legio. Hen werd verweten te passief te zijn, achter de feiten aan te lopen, niet tijdig te reageren en hun verantwoordelijkheden onvoldoende serieus te nemen. Inmiddels bieden universiteiten programma’s aan voor toezichthouders, is de code Tabaksblat door veel sectoren vertaald naar branche eigen codes en zijn governance commissies in het leven geroepen. En dat is niet voor niks: toezicht houden ontwikkelt zich van een bijbaantje tot een vak.

De rol van toezichthouders verandert: minder vrijblijvend, meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en een groter bewustzijn van de risico’s. Een transparante manier van controleren, communiceren en functioneren vraagt een professionele invulling van de rol van de toezichthouders. Een Raad die zich niet verschuilt achter de codes en reglementen, maar reflecteert op haar eigen gedrag, verwachtingen uitspreekt en onderzoekt hoe de onderlinge verhoudingen werken. Dus niet alleen deskundig op de inhoud, maar ook sociaal vaardig met inzicht in eigen kwaliteiten en tekortkomingen.

Wat betekent dit voor uw toezichthouders? Is uw raad optimaal samengesteld? Bosman & Vos adviseert over de samenstelling van uw Raad van Toezicht en ondersteunt u bij het werven en selecteren van nieuwe leden. Lees verder

Vaak worden 1 of 2 nieuwe leden gezocht zonder de totale Raad te aanschouwen. Voor een evenwichtige en diverse samenstelling moet gekeken worden naar de ontbrekende elementen en onderlinge samenhang. Wat is de toekomststrategie van de organisatie en hoe verhoudt die zich tot de Raad? Welke kennis, inhoudelijke expertise en vaardigheden ontbreken er dan? Wie gaat daadwerkelijk iets toevoegen? Benoem geen kandidaten uit het bestaande, vaak oude, netwerk maar zoek naar diegene die de raad gaat versterken.

Wij kijken kritisch of de leden complementair zijn, op inhoudelijke deskundigheid, persoonlijke stijl, ambities en het netwerk. Omdat wij al jarenlang actief zijn als advies- en werving & selectiebureau in de social profit sector, kennen we veel professionals met relevante expertise, ruime management ervaring en bestuurlijke kwaliteiten die uw raad kunnen versterken.

Voor een aantal klanten hebben wij voorzitters en nieuwe leden van de Raad van Toezicht geworven en geselecteerd. Voorbeelden zijn Kinderopvang Mundo in Schiedam, ASB wonen, welzijn en zorg in Den Haag en de Protestantse Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht.

Hebt u behoefte aan advies over de samenstelling van uw Raad? Zoekt u nieuwe leden? We gaan graag met u in gesprek. Bent u zelf op zoek naar een toezichthoudende rol? Dan bent u van harte welkom om u in te schrijven bij ons bureau.  Belt u voor meer informatie met Ingrid Venekamp of Gerard Bosman .

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk

Wat we schrijven …

Wat bestuurders bezig houdt

Regelmatig zullen we in onze nieuwsbrief klanten aan het woord laten. Wij vragen hen, wat hen nu bezig houdt. Hieronder vertelt Frans van Rijn, Lid Raad van Bestuur van Stichting Brentano te Amstelveen (ouderenzorg), over de scheiding van wonen en zorg.

 

Wat we schrijven …

Wat bestuurders bezig houdt

Regelmatig zullen we in onze nieuwsbrief klanten aan het woord laten. Wij vragen hen, wat hen nu bezig houdt. Hieronder vertelt Frans van Rijn, Lid Raad van Bestuur van Stichting Brentano te Amstelveen (ouderenzorg), over de scheiding van wonen en zorg.