crista
Crista Vonkeman

25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 12

Bemiddeling bij Welzijn Teylingen: unanieme en tijdige keuze voor een nieuwe directeur die nu ruim een half jaar in functie is en met wie we allemaal blij zijn. En een bestuur dat zijn eigen rol opnieuw gedefinieerd en vastgelegd heeft.

Wat we schrijven …

Jaarprogramma Impact maken als bestuurder

Afgelopen jaar zijn we gestart met de jaarprogramma's Impact maken als bestuurder.

sophie